L’Ajuntament de Banyeres del Penedès aconsegueix amortitzar la totalitat del deute

A data del 15 de juny de 2015 el deute de l'ajuntament ascendia a 1.160.169,35 €

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès ha aconseguit amortitzar la totalitat del deute que hi havia amb data de 15 de juny de 2015 per import total d’1.160.169,35 €. Aquest deute corresponia a la suma de vuit operacions financeres constituïdes entre els anys 2002 i 2014 amb diferents entitats bancàries. La bona gestió econòmica de l’actual equip de govern ha permès la cancel·lació d’aquests préstecs.

L’última contractació de deute es va produir el 10 de juliol de 2014 amb la concertació d’una operació d’arrendament financer per import de 376.929,00 € + IVA (456.084,09 €), a 84 mesos, per finançar el subministrament i instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal.

L’equip de govern de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès es mostra molt satisfet per poder tancar l’any 2018 sense cap deute, quedant així les arques municipals totalment sanejades. Remarcar també que amb aquestes cancel·lacions s’aconsegueix reduir la despesa financera dels propers exercicis, ja que alguna d’aquestes operacions no tenien venciment fins al 2029.