L’ajuntament de Cunit aprova el pressupost per al 2018 amb un import de 21.348.781,00€

Contempla la recuperació del transport urbà i del Casal d'Estiu entre altres millores en la prestació de serveis

El Ple de l’Ajuntament de Cunit va aprovar provisionalment el Pressupost General per a l’exercici 2018 que es presenta anivellat amb un total de 21.348.781,00€ tant en les despeses com en els ingressos.

El Pressupost aprovat provisionalment segueix les directrius de la planificació econòmica de l’Ajuntament de Cunit establerta als Plans d’Ajust aprovats per la Corporació i continua condicionat a l’obligació de complir amb el ritme de reducció del rati d’endeutament, fet que condiciona les inversions i que obliga a buscar vies de finançament i subvencions externes per a portar-les a terme.

S’aconsegueix una reducció del deute per sota del 100% complint amb els requisits de solvència de la institució, tot i que encara la capacitat d’inversió i la hisenda municipal continuen condicionades.

Pel 2018 les principals novetats previstes són els nous projectes integrals en joventut i educació, que contemplen la dinamització de l’Espai Jove i un Casal d’Estiu; a més de la implementació de forma coordinada del Pla Educatiu de l’Entorn. Com a nou recurs també s’ha previst comptar amb la figura de 2 educadors de carrer durant el proper exercici.

Una de les principals actuacions de millora a l’espai públic serà el Pla especial de millora de les Platges de Cunit, amb el qual es preveu dotar de més recursos al principal recurs turístic del municipi amb uns 114.000€; i d’altres millores en els Serveis Urbans.

Com a altra novetat destacada, està previst que vegi la llum el nou servei de transport urbà de persones pel municipi, com a fruit del Treball que s’està duent a terme amb l’AMTU des d’aquest 2017 per a trobar el tipus de servei que pot assumir l’ajuntament.

També hi haurà noves aportacions en la prestació de l’Assistència Social Primària, noves accions de promoció turística i promoció econòmica, nous recursos en educació i formació i la millora de Canals de comunicació amb la ciutadania fent especial èmfasi a la renovació de plataformes web.

Pel que fa a les inversions (Cap 6), aquest ascendeix a 558.477,75 € destinant-se principalment a millores a la via pública, reposició d’equipament a edificis municipals, la construcció d’una pista d’skate, entre d’altres accions.

Pel que fa als ingressos:
En concret, l’Impost sobre bens immobles representa el 86,94% del capítol 1 en la previsió d’ingressos per a l’exercici 2018, mantenint el tipus des de 2016 al 1.054%.

Pel que fa a la resta de taxes i preus públics, enguany s’ha decidit no fer cap increment en les Taxes i Preus Públics de la Corporació.
En aquest sentit, Pedro Ruiz, regidor d’Hisenda Pública, manifesta que “amb aquest Pressupost aconseguim complir els requisits de solvència econòmica rebaixant el deute a menys del 100% ja dins dels ratis legals. Es pressuposta la recuperació del transport urbà i els Casals d’Estiu; i s’incrementen els serveis socials, els educatius i els de joventut”.