L’ajuntament de Banyeres del Penedès aprova els pressupostos per a l’any 2018

Es va aprovar el passat dijous dia 7 de desembre en ple extraordinari

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès ha aprovat els pressupostos per a l’any 2018 amb un import de 3.337.039,14 euros, un 3.11% més respecte l’any actual. El pressupost va ser aprovat per cinc vots a favor: 4 vots del BNY i 1 vot d’ICV i cinc vots en contra: 3 vots del PSC i 2 vots del PDeCAT. Va ser necessari aplicar el vot de qualitat de l’alcalde per tal d’aprovar els pressupostos.

Aquest pressupost contempla la reforma i ampliació de l’antic edifici de la cooperativa per biblioteca i serveis socials per un valor de 120.000€ (finançat  parcialment amb subvenció del PAM de 109.656,45€), la coberta del Centre Cívic Ernest Lluch pressupostada en 40.000€ (finançat  parcialment amb subvenció del PAM de 29.735,19€), la realització d’un bypass de canalització del dipòsit general d’aigua per un valor de 110.000€, un increment del 73% de despesa en via pública principalment en millores i manteniment, millores en els vestuaris del camp de futbol per un valor de 15.000€ i la compra d’un ionitzador per a la piscina municipal per un valor de 15.000€.

Amb l’aprovació d’aquest pressupost i amb el romanent de tresoreria es farà una inversió de 200.000 euros per tal de canviar les lluminàries en LED’s del Priorat de Banyeres.

Des del consistori es continua apostant  per l’arranjament de camins i la millora dels parcs i jardins actualment existents al municipi amb la instal·lació de plaques de cautxú i canvis en el tipus de terra per tal que puguin entrar persones amb cotxets i reduir les barreres arquitectòniques.

Pel que fa a ocupació, l’ajuntament de Banyeres s’acollirà a nou projecte de gestió de la borsa de treball, obrint una oficina unes hores a la setmana per aquesta finalitat. Aquesta oficina estarà ubicada als baixos de l’edifici d’enfront de l’ajuntament.

Pel que fa a ensenyament, s’ha incrementat la partida en un 50% i es preveuen millores a l’Escola Bressol i a l’Escola Mare de Déu del Priorat.

La partida de serveis socials s’ha vist incrementada en un 19.43%.

La regidoria de Gent Gran també incorpora un nou projecte anomenat “Sempre hi som” per tal de trucar a aquelles persones que viuen soles.

També i com a inversió, es compraran dos desfibril·ladors més, un per Casa Roja i un per Boscos, cobrint així tot el municipi amb més de 10 desfibril·ladors.

Des de la regidoria d’esports i després de l’èxit de la 1a Banyerenca Run, s’aposta per realitzar dos esdeveniments més durant el proper any per tal de fomentar l’esport a Banyeres

Per finalitzar, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès invertirà en un software per fer les videoactes dels plens.

Aquest equip de govern amb l’aprovació d’aquest pressupost igual que l’anterior, podrà fer totes aquestes inversions sense haver de demanar cap crèdit. Durant aquest any s’han amortitzat els préstecs existents, i s’ha fet cancel·lació anticipada d’altres.