La Bisbal del Penedès aprova el Codi Ètic i de Bona Conducta

Es tracta d’un document d’aprovació obligatòria per als ajuntaments que serveix per garantir que tots els membres de la Corporació actuen complint la legalitat

Aquest dilluns 19 de maig l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès ha aprovat el Codi Ètic i de Bona Conducta del municipi, un document que han d’aprovar tots els ajuntaments d’acord a la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Es tracta d’un document que serveix per a garantir que tots els membres de la Corporació actuen complint la legalitat amb objectivitat i pel bé comú.

El març de 2017 la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya, juntament amb la Generalitat de Catalunya, l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), les quatre Diputacions catalanes i el Consorci Localret van finalitzar un model de codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals perquè els ajuntaments tinguin un model per confeccionar un Codi Ètic i de Bona Conducta.

Aquest codi implica a tots els membres del Consistori i és per això que el passat 23 de maig de 2017 des d’alcaldia es va enviar als partits polítics amb representació consistorial la proposta del ROM perquè fins al dia 1 de juny poguessin presentar propostes de modificació del reglament. En aquest termini no es va rebre cap proposta. La proposta es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT (5) i el PSC (1) i els vots en contra d’ERC (5)

El codi ètic és aplicable als membres de la Corporació local i al càrrec de confiança. Es tracta d’un codi de sentit comú que han de tenir assumit tots els regidors/res i càrrecs de confiança des de l’inici de la legislatura.

En el cas d’incompliment del Codi Ètic i de Bona Conducta s’aplica el règim sancionador que s’estableix al capítol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Val a dir que no s’aplicarà quan els fets puguin ser constitutius d’infracció penal.