El consistori vendrellenc es reorganitza després de la marxa de Serramià

En principi, Mar Galeano Salvador, serà la representant de Junts que acompanyarà Josep Mercader

Imatge del ple extraordinari del passat 20 de juliol al consistori vendrellenc. (Cedida)

El Ple extraordinari celebrat aquest passat dissabte 20 de juliol a l’Ajuntament del Vendrell va aprovar diverses qüestions de caire organitzatiu de la nova Corporació.

D’una banda, la sessió va prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament del Vendrell d’Eva M. Serramià, del grup municipal Junts pel Vendrell (JxV) i que ja no va ser present a la sessió plenària de dissabte. El ple també va acordar declarar la vacant d’un lloc de regidor del grup municipal Junts pel Vendrell i sol·licitar a la Junta Electoral Central que sigui expedida la credencial acreditativa de la condició d’electe a favor de Mar Galeano Salvador per ser la següent en la llista electoral del grup municipal JxV.

Per aquest motiu, el Ple de dissabte també va donar compte de la nova constitució del grup municipal de JxV, que de moment queda integrat pel regidor Josep Mercader.

Altres punts d’aquest ple

D’altra banda, el Ple va fer l’assabentament de diversos decrets d’Alcaldia respecte les delegacions als regidors i regidores municipals. En concret, es van fer els següents: conferir a la regidora Sílvia Vaquero les delegacions de Cultura i Turisme; delegar les celebracions dels matrimonis civils a tots els regidors i regidores del Consistori i nomenar els membres de cadascuna de les Comissions Informatives.

Així mateix, el ple va aprovar el nomenament dels representants de la Corporació en els diferents organismes dels que l’Ajuntament n’és part integrant. Aquest punt es va aprovar amb 19 vots a favor i 1 abstenció (JxV).