Lidia Rodríguez: “Un gir cap a la política municipal”

El Vendrell en transformació – Ajuntament del Vendrell

Quan el panorama polític que gira al nostre voltant està tan convulsionat entre judicis, procés, pressupostos, eleccions anticipades i altres afers del panorama nacional i estatal, necessitem que es reivindiqui una nova forma de fer política centrada únicament en el ciutadà i en les seves necessitats més directes.

Els municipis som l’administració pública on la participació ciutadana es converteix en un eix primordial d’actuació primària i on s’ha de recobrar la importància que es mereix el municipalisme.

Hem de visionar un municipi com una gran comunitat de veïns on tots ens hem d’entendre pel benestar de l’escala.

Tant fa que la proposta vingui d’un partit de dretes, d’un partit d’esquerres, d’un independentista o d’un unionista… L’únic important és la proposta en qüestió i que aquesta beneficiï els interessos dels ciutadans única i exclusivament del Vendrell.

En totes les associacions, entitats, fundacions, grups… Ens trobem amb idees diverses, amb mentalitats diferents que si aprenem a treballar en equip i a nodrir-nos els uns dels altres i és a les hores quan sorgeixen les millors propostes i els millors plans per desenvolupar.

Perquè l’anterior premissa es compleixi és necessari començar a formar als joves amb aquesta nova mentalitat de fer política, on s’abandonin els personalismes i es comenci a promoure el treball en equip, on els partits i els polítics deixin de mirar pels seus interessos particulars o pel benestar únic del seu cercle més pròxim, i comencin a actuar com a autèntics gestors de la cosa pública, ja que un polític no és res més que un treballador pel ciutadà.

És per tot l’anterior que necessitem posar al centre del nostre mapa polític al municipi i deixar-nos de les batalles nacionals i estatals pels que si dediquen ja amb això, ja que per aquest fet tenim unes Eleccions al Parlament o a les Corts Generals.

Des del municipi ens hem de preocupar exclusivament per les qüestions del Vendrell, per exemple, entre d’altres, perquè al nostre veí no li falti llum al carrer, perquè tinguem un habitatge digne, per una educació de qualitat i uns serveis públics adients als impostos que paguem.

El municipalisme ha de ser la forma de fer política al món local.

Lidia Rodriguez