Antonio García: “L’impacta del Tercer fil”

El Tercer fil ferroviari es aquell gran desconegut per molta gent del nostre municipi que haurà de portar, pel que he llegit a la premsa una solució econòmica per al futur de Catalunya i mes en concret per la Comarca del Baix Penedès, treball i inversions, no obstant a mi m’agradaria m’ agradaria enfocar-lo des de una visió purament infraestructural, per tal de parlar de les seves conseqüències, a la xarxa ferroviària des de dos angles diferenciats; per una banda caldria parlar de les conseqüències de l’ instal·lació del Tercer fil a la xarxa costera de Rodalies, donat que les seves obres poden ocasionar talls per portar-les en davant , i com l’augment de trens, per la mateixa infraestructura pot portar averies, per la sobre utilització de la mateixa.

Per altra banda, el que vull posar sobre la taula a traves d’aquest article, que amb l’instal·lació del Tercer fil, ens haurien de fixar en una problemàtica de la que poc s’ha parlat en el municipi; l’impacta mediambiental dels trens al seu pas per al nostre municipi, per al soroll que ocasionen i per els tipus de mercaderies que passen per les estacions de Sant Vicenç de Calders i el nucli de Vendrell.

Pel que fa l’ instal·lació del Tercer fil i les seves afectacions al transport de Rodalies caldria destacar, que ningú ha parlat de les obres d’instal·lació que suposo, podem portar talls o canvis momentanis en els horaris de Rodalies, en la R4 i per això crec jo que seria prudent requerir d’un treball dels nostre govern, per tal de garantir el bon funcionament del servei, o com a mínim; la necessitat de preguntar a ADIF quines afectacions hi ha previstes, i si alguna, pot ocasionar problemes amb els usuaris, d’això poc sabem; tampoc es te en compte, ni s’ha parlat massa que l’augment de freqüències de pas de trens a traves de la mateixa catenària, pot provocar un desgast superior, i tenim en compte, el poc manteniment que es fa de la xarxa, es probable que ens trobem davant d’una Tercer fil que faci mes in operatiu el servei el servei de Rodalies per la línea d’interior. Tot això sumat, posa de manifest que ens podem trobar amb unes Rodalies que ja per sí mateixes son deficitàries en matèria de freqüències i que amb aquesta l’instal·lació siguin encara pitjor .

Poc s’ha parlat al Vendrell de l’ impacte mediambiental de la seva instal·lació, i es bo que ens posem a parlar des de aquest angle,per que s’ha d’entendre que el pas de mes mercaderies per al nostre municipi, hauria de suposar un augment exponencial del soroll i això pot provocar que el descans veïnal, sigui menor del que ja ho es, per qui viu al costat de la via; caldria recordar, que la gent ja es va queixar al 2015 d’aquest tema, i que no consta que s’hagi fet res; també ja comença a ser hora de que algú ens expliqui les mercaderies que cada dia passen per al cor del municipi, i les hores de freqüència de pas,donat que això pot ser un problema si no es te un control, i penso jo que s’hauria d’estructurar els horaris de pas de segons quines mercaderies.

De tota aquesta problemàtica plantejada, poc se’n parla donat que ningú ha posat sobre la taula les contrapartides que suposa l’ instal·lació del Tercer fil a la xarxa costanera i interior de Rodalies que passa per al cor del nostre municipi i de molts altres de la Catalunya, jo crec que si les cosses s’haguessin fet ven pesades, la Xarxa de AVE, hagués pogut albergar les mercaderies i ara ens trobarien que els trens de mercaderies, no serien un problema per la xarxa de passatgers i d’altra banda, ja estaria construït, el problema penso jo, es que les cosses s’han fet sense pensar.

Es per això que m’agradaria dir que s’han de fer moltes preguntes a Adif i Renfe sobre aquest tema, s’ha de treballar molt per veure com salvar aquest impacte i sobre tot, hem de posar sobre la taula alternatives de futur per les mercaderies que passin portar-les el mes lluny possible del cor de les nostres ciutats, sempre que sigui possible. De les infraestructures futures derivades del la construcció del Tercer fil com la plataforma Intermodal, potser en parli en el pròxim article, per que crec que el tema mereix una reflexió individual.

M’agradaria acabar aquest article dient que crec que sobre aquest tema es te que fer alguna cosa, i per aquest motiu treballaré per tal de posar sobre la taula propostes per tirar en davant.

Antonio Garcia Leal
Secretari de la AAVV Tancat III