La Bisbal del Penedès aprova la concessió de la subvenció per a entitats culturals de l’any 2018

Rebran la subvenció l’Associació de Cors Antistiana i la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca

Teatre a La Societat. (Cedida)

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat, per Junta de Govern, la concessió de la subvenció per a entitats culturals de l’any 2018 a l’Associació de Cors Antistiana per 901,51€ i a la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca per 6.995,64€.

Es tracta d’una subvenció a la qual poden optar totes les entitats i associacions sense ànim de lucre legalment constituïdes, amb seu al municipi i que estiguin inscrites al Registre d’Entitats, que estiguin al corrent de pagament amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social, l’Agència Tributària Catalana, la Hisenda Municipal de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i altres Administracions públiques.

Aquestes subvencions són una part del suport que ofereix la Regidoria de Cultura a les entitats del municipi, ja que totes les entitats culturals inscrites al Registre d’entitats de l’Ajuntament, sol·licitin o no subvenció, poden optar a:

  • La cessió d’espais municipals per realitzar les seves activitats i reunions.
  • Al servei de fotocòpies de documents necessaris per a les seves activitats.
  • Al disseny de cartells anunciant activitats de l’entitat.
  • A la difusió de les activitats a les xarxes socials municipals.
  • Al servei d’ambulàncies en cas que sigui necessari per a l’activitat que realitzen.
  • Al suport logístic amb material municipal.
  • A participar en el servei de venda d’entrades del cicle Gaudí de cinema en català, on l’entitat es queda la recaptació.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va obrir el termini per sol·licitar subvencions d’activitats culturals per a l’exercici 2018 del 3 de setembre a l’1 d’octubre de 2018. Entre els mesos d’octubre i novembre es va requerir documentació i informació a les entitats sol·licitants i el passat 31 de gener es va aprovar per Junta de Govern la concessió de la subvenció a dues de les quatre entitats que s’havien presentat, ja que les altres dues no complien els requisits de les bases.