L’oferta d’ensenyaments postobligatoris a l’Alt Penedès s’amplia de cara al curs 2021-2022

El curs vinent els ensenyaments professionals a la comarca de l’Alt Penedès seguiran oferint una oferta educativa variada però que, a més, presentarà diverses novetats per continuar adaptant-se a les necessitat socials i empresarials del moment.

Una de les novetats a destacar en la formació professional de grau superior és la nova titulació de Guia, informació i assistències turístiques, perfil professional d’Enoturisme. Amb aquest cicle de grau superior l’alumnat és podràs inserir professionalment en dos sectors molt interrelacionats: l’enoturisme i el turisme en general. El cicle s’imparteix a l’Escola d’Enoturisme de Catalunya, un centre educatiu de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i que és un referent acadèmic en el sector de l’Enoturisme.

La segona novetat pel que fa a la formació professional de grau superior és que s’oferirà el cicle Documentació i administració sanitària que s’impartirà el proper curs escolar 2021-22 a l’Institut Milà i Fontanals de Vilafranca. Amb aquest cicle formatiu és pretén garantir la continuïtat de l’itinerari formatiu a l’alumnat que ha cursat un cicle de grau mitjà de la família professionals de Sanitat i donar resposta a una necessitat del territori.

Una altra de les novetats importants és la incorporació en l’oferta formativa postobligatòria de la doble titulació de batxillerat i ensenyaments esportius que també oferirà l’institut Milà i Fontanals. Amb aquests estudis l’alumnat podrà obtenir dues titulacions en tres cursos: la del cicle d’ensenyaments esportius en l’especialitat de futbol i la de batxillerat.

Com a última novetat, el  Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ofereix una oferta formativa de cursos d’especialització per aprofundir en els coneixements que s’han adquirit després d’acabar un cicle formatiu. Aquests ensenyaments tenen una durada d’entre 500 i 720 h i inclouen formació en centres de treball. Per al curs 2020-2021 s’oferiran 3 cursos d’especialització diferents a tot Catalunya, i un d’aquests s’impartirà a l’institut Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès. Serà el curs de Ciberseguretat en entorns de tecnologies de la informació d’una durada de 720 h.

Totes aquestes novetats i la previsió i ampliació de l’oferta de cara als propers cursos és un dels objectiu de treball de la Taula dels ensenyaments professionalitzadors que s’ha creat recentment. Es tracta d’un espai de treball de tot el teixit socioeconòmic i formatiu del territori per construir acords que millorin la governança al voltant d’aquest tipus d’ensenyaments.