Calafell reclama més de 400.000 euros a la Generalitat pel deute amb les escoles bressol

Una sentència obliga a pagar les aportacions no realitzades per les retallades

El ple de l’Ajuntament de Calafell d’aquest 23 de juliol ha aprovat reclamar a la Generalitat el pagament de 406.728,26 euros. Aquesta quantitat correspon al deute que el govern català manté per no haver abonat l’aportació econòmica a les escoles bressol municipals des de fa anys.

Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha establert que la Generalitat ha de fer pagar el diferencial entre les quantitats que hauria d’haver aportat i les que va acabar aportant realment. La rebaixa o manca de subvencions va començar el 2013, dins del procés de retallades a l’ensenyament d’aquella època.

La sentència, que culmina una demanda presentada per les entitats municipalistes i diferents ajuntaments, està fent que molts municipis, com Calafell, reclamin els imports adeutats. Segons els convenis signats entre l’Ajuntament i la Generalitat pels quals es van crear les escoles bressol del municipi, el govern català havia d’aportar 1.800 euros per alumne i any. Després, unilateralment, es va rebaixar a 875. I des de 2015, l’aportació ha estat nul·la.

Segons la tinent d’alcalde d’Ensenyament, Lluïsa Lastra, “l’Ajuntament ha estat fent-se càrrec d’un deute que no li correspon i que li ha causat un perjudici important”. Lastra diu que “això no és acceptable ni educativament, ni socialment”.