La moció de censura de La Bisbal del Penedès podria no prosperar

A falta de menys de 24 hores perque tingui lloc el ple, Maguy Antolín podria no ser l'alcaldessa ja que han sorgit nous impediments

Demà a les 12 del migdia tindrà lloc el ple extraordinari en el qual es votarà la moció de censura que van presentar l’extinent d’alcalde Maguy Antolín i els cinc regidors d’ERC de La Bisbal del Penedès el passat dia 6 d’agost.
El PSC de La Bisbal del Penedès ha fet arribar aquesta mateixa tarda un comunicat en què indica que “el Partit Socialista de Catalunya ha expulsat a la militant i regidora Margarida Antolín Manso, d’acord amb els estatuts del partit, per desobeir el mandat de l’assemblea local i directrius de la Federació del Camp de Tarragona”.
Davant aquesta situació, Antolin passa a ser regidora no adscrita i canviaria el que pot passar demà a la votació de la moció de censura. L’article 197.3 de la Llei Orgànica del Regimen Electoral General indica que “en cas que algun dels regidors proponents de la moció hagi deixat de pertànyer, per qualsevol causa, al grup polític municipal al qual va adscriure a l’inici del seu mandat, la majoria exigida es veurà incrementada en el mateix nombre de regidors que es trobin en tals circumstàncies”.

Maguy Antolín necessitarà set vots per proclamar-se alcaldessa

El paràgraf en concret de l’article 197.3 és una reforma recent i va ser redactada a les finalitats de combatre el transfuguisme entre els regidors amb el propòsit d’assegurar una certa estabilitat en el consistori. Recentment el Tribunal Constitucional al gener d’aquest any, va debatre a fons aquest criteri i va determinar que, dels tres pressupostos analitzats, dos no infringien la Constitució Espanyola, però un sí i declara, la inconstitucionalitat d’aquest paràgraf, però amb una cridanera sentència, ja que la difereix a futur, en concret fins a maig del 2019 que seran les pròximes eleccions municipals. El motiu que va portar al Constitucional a prorrogar la fallada va ser per donar-li temps al Congrés dels Diputats perquè adeqüi la llei. Ara bé, per al cas que ens ocupa a La Bisbal del Penedès, aquesta norma continúa en vigència i és perfectament aplicable, amb el que com Antolín ja no és regidora del PSC, és necessari que un regidor més doni suport a la moció de censura, amb el que l’exregidora del PSC necessitaria set vots perquè es proclamés alcaldessa.
Com en aquest cas s’estan succeint moltes circumstàncies excepcionals caldria destacar que, quan es va signar la sol·licitud de la moció de censura la regidora Maguy era encara regidora del PSC i per això, el passat 6 d’agost es van complir els requisits de sis regidors que feien la majoria absoluta. Cosa diferent succeeix el dia de matí que ja no és regidora del partit socialista.

Sorgeixen nous impediments perquè la moció de censura prosperi

Continuant la consulta amb l’advocat Andrés Giordana ens comenta que existeix un altre impediment perquè la Sra. Maguy Antolín sigui la nova alcaldessa de La Bisbal del Penedès i aquest es troba en l’article número 73 de l’estatut dels membres de les Corporacions Locals. Aquest explica textualment que “els drets econòmics i polítics dels membres no adscrits no podran ser superiors als quals els haguessin correspost en el grup de procedència i s’exerciran en la qual forma que determini el reglament orgànic de cada corporació”.
L’excepció en aquest article és que el Tribunal Constitucional ja es va pronunciar i ho va declarar expressament que respecta la Constitució Espanyola. Novament tornant al cas que ens ocupa a La Bisbal del Penedès, Antolín podria saltar-se els drets econòmics si es posés el mateix sou d’alcaldessa que el cobrava com a primera tinent d’alcalde, però el que no podrà eludir són els drets polítics, ja que, aquests no són els mateixos per a un alcalde que per a un tinent d’alcalde.