S’inicien les obres del nou bar del Camp d’Esports d’Almacelles

S’han iniciat les obres que permetran estrenar durant el proper mes de setembre el nou edifici de bar, nous banys i porxo del Camp d’Esports d’Almacelles.

Aquest edifici, llargament reclamat per tots els usuaris del Camp d’Esports, i d’un nombrós públic que acudeix a aquest equipament esportiu de manera regular, serà una realitat ben aviat. Un edifici ubicat entre l’entrada principal i el mòdul dels nous vestuaris que, sobre una superfície d’uns 70 m2, s’estrendrà com un edifici de tres cossos diferenciats de diferent volumetria en alçada. D’aquests tres espais en destaca un de principal destinat a bar, una zona de serveis i banys i un espai central per a públic. El tancament de l’edifici es farà a base de plafons de policabornat transparent, a fi de dotar a l’edifici de la major lluminositat possible i afectar el mínim a l’entorn on estarà ubicat.

L’empresa encarregada de la seva construcció serà l’empresa G2C Integral, SL; qui es va fer amb el concurs per procediment obert a un preu de licitació de 89.815,0 2 euros. El projecte ha estat obra de l’arquitecte Albert Pascal Abadías i actualment ja s’està treballant amb el plec que regularà la seva posterior gestió.