S’urbanitza la Plaça del Turó de Gardeny i es crea un parc infantil

La creació de zones de gaudi ciutadà i zones verdes pretén millorar els espais públics per un major confort i qualitat de vida dels seus veïns i veïnes

S’inicien les obres d’urbanització de la Plaça del Turó de Gardeny, l’espai comprès entre la Ludoteca de la Mariola i l’edifici situat a l’Avinguda Onze de Setembre, 74, amb l’ampliació de l’espai enjardinat i la creació d’una àrea de jocs infantils amb paviment amortidor que inclourà circuits d’equilibris, gronxadors, i altres tipologies de jocs. La millora de la zona inclou també la col·locació de quatre bancs, una font i papereres, així com la instal·lació de cartells indicadors. Els treballs inclouen també la plantació d’una vintena d’arbres de les espècies Fraxinus angustifolia, Alnus glutinosa i Pterocarya fraxinifolia, a més de plantació d’arbustiva al voltant del centre de transformació existent.

El tinent d’alcalde i regidor d’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat, Fèlix Larrosa, ha visitat avui les obres i ha explicat que “l’equip de govern continua amb la seva voluntat de millorar els espais públics per un major confort i qualitat de vida dels seus veïns i veïnes, amb la creació de zones de gaudi ciutadà i zones verdes”

El projecte d’urbanització preveu també la instal·lació de reg i drenatges necessaris, així com un augment de l’enllumenat de la zona –es passarà d’una sola columna amb focus a set columnes amb llumeneres-. Pel que fa a l’àrea de jocs, quedarà diferenciada de la resta de la plaça amb la col·locació de paviment amortidor. La nova plaça es delimitarà amb la col·locació d’una tanca de fusta de pi silvestre nacional, que marcarà per una banda el límit del solar al fons de la parcel·la, i per l’altra, la zona amb canvi de cota enrasat al talús existent. Finalment, els treballs també comprenen el moviment de terres, esbrossant tot el terreny de males herbes i suavitzant els talussos naturals del terreny.