Obres per reparar els danys per la crescuda del Torrent de la Femosa i la Riera de les Canals

La Paeria demana ajudes a la Generalitat, la Diputació i l’Estat per fer front al cost dels treballs

La Paeria està executant obres d’arranjament de quatre camins i tres ponts de l’Horta deLleida que van quedar deteriorats a conseqüència de la crescuda extraordinària dels torrents naturals de la Femosa i les Canals, pel temporal del passat 23 d’octubre.

Van resultar afectats el Camí Vell d’Albatàrrec, la Carrerada d’Artesa, el Camí Vell d’Aspa, el Camí de la Femosa a la carretera d’Albatàrrec, el pont de la partida Les Canals a l’altura de Desguassos Pedrós, el del Camí de la Moredilla i el Pont del Boc. Els danys causats havien provocat que resultessin impracticables pel pas de persones i vehicles.

Per aquest motiu, la Paeria ha impulsat un projecte per a executar obres d’emergència per a la seva reparació, amb una inversió total de 181.779 euros. Les obres estan en marxa des del passat dia 11 i van a càrrec de l’empresa Romà Infraestructures, contractista del manteniment dels camins de l’Horta. Consisteixen en la reparació i anivellament dels ferms i paviments, la neteja i reperfilat de les cunetes, la reconstrucció dels terraplens i el recalçat dels fonaments dels ponts. Està previst que les tasques, que ara se centren en la millora dels ponts, quedin acabades a finals d’aquest mes.

El primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Toni Postius, ha destacat que l’Ajuntament “ha volgut fer un esforç tècnic i econòmic accelerant al màxim les obres de reparació, per garantir la mobilitat de totes les persones vinculades a l’Horta que van patir els efectes de la riuada, i també per garantir la conservació d’un element patrimonial tan estimat com és el Pont del Boc de Biterna”. En aquest sentit, Postius ha demanat la col·laboració de les altres administracions per sufragar aquestes obres d’emergència, que no tenien pressupost assignat..

Així, l’Ajuntament ha sol·licitat, d’una banda, una ajuda al departament de Cultura de la Generalitat, per import d’uns 100.000 euros, per la recuperació del Pont del Boc, d’interès històric. D’altra banda, ahir mateix es van presentar també sol·licituds d’ajudes per la millora de camins a la diputació de Lleida i a la subdelegació de l’Estat.

Millora del Pont del Boc

L’obra del Pont del Boc és la més complexa i la que requereix una major inversió, atesa la seva especial configuració i antiguitat. Es treballa en la reconstrucció dels murs de contenció de terres que han estat tombats per la força de l’aigua i el reforç del tram central dels fonaments de l’arc amb escullera concertada amb formigó.

Es recuperaran també les pedres tallades que configuraven les aletes centrals per al recalçat de l’estructura, i s’aprofitaran al màxim les pedres dels murs preexistents per a la conformació de les noves aletes d’entrada i sortida del pont.

Els treballs inclouen la retirada de la runa existent a la llera, la formació de rampes d’accés i la col·locació de tubs per a la canalització de les aigües per a poder treballar en sec, sota la supervisió per part del servei d’Arqueologia de l’Ajuntament.