Suspeses les visites familiars a la presó de Lleida pel confinament del Segrià

Un intern i vuit funcionaris del centre tenen la covid-19

El Departament de Justícia ha suspès les comunicacions al Centre Penitenciar Ponent de Lleida mentre duri el confinament perimetral del Segrià per la covid-19. Es tracta de les visites de familiars i amics per locutori, que es fan a través d’un vidre i un intèrfon, i dels vis a vis, que són les que impliquen contacte directe entre les persones internes i les que les van a veure. Hi ha tres tipologies de vis a vis: les íntimes, amb les parelles sentimentals; les familiars, amb fins a quatre persones; i les de convivència, amb la parella i els fills de fins a 10 anys.

A hores d’ara, dels 27 casos positius de coronavirus entre professionals, 8 són funcionaris del Centre Penitenciari Ponent. Entre els interns, hi ha 5 casos actius a les presons catalanes, un dels quals és un intern ingressat a la infermeria de Ponent.

Les famílies tampoc podran ser ateses al centre ni s’hi podran desplaçar per portar paquets ni fer transferències de manera presencial als comptes de peculi, que són els diners de què poden disposar els interns a l’interior del centre per comprar en els economats.

La interrupció de les comunicacions es torna a compensar amb el sistema de videotrucades. El centre ofereix la possibilitat de doblar el nombre de trucades telefòniques, de 10 a 20 setmanals, com es va fer durant l’estat d’alarma.

Els permisos aprovats per als presos que han complert la primera quarta part de la pena han quedat ajornats. Queden aturats igualment com a mesura preventiva els trasllats que tinguin com a origen o destí el centre penitenciari lleidatà.

Els nous ingressos hauran de romandre en quarantena durant 14 dies. El període d’aïllament sanitari s’aplicarà també als interns que hagin de fer sortides als jutjats o a l’hospital, o per anar a treballar.

Les activitats d’entitats col·laboradores, de voluntariat i religioses també han quedat suspeses per evitar al màxim el contacte amb persones externes als centres.

El centre educatiu de justícia juvenil El Segre, ubicat a Lleida, també ha hagut de suspendre totes les comunicacions presencials i visites que els joves reben de l’exterior. Per compensar-ho, els joves poden fer fins a 20 trucades o videotrucades setmanals segons la situació familiar de menor. Es facilita també les trucades dels familiars als interns, ampliant l’horari si fos necessari. Les comunicacions dels joves amb els seus advocats s’hauran de fer per videoconferència. Si no es pot fer d’aquesta manera, els centres garantiran la comunicació amb mascareta, mampara i distància de seguretat.

Els permisos ordinaris, extraordinaris i les sortides programades dels joves també han quedat suspesos i ajornats temporalment. També les activitats laborals i formatives a l’exterior, i l’accés de voluntaris i entitats a dins del centre. En canvi, es mantenen les activitats escolars dels joves durant l’estiu, els tallers ocupacionals i les activitats esportives. En aquest període de temps, se suspenen els nous ingressos i els trasllats de joves provinents d’altres centres.

Administració de justícia

El Departament de Justícia instal·larà en els pròxims dies més pantalles protectores als jutjats de Lleida. Actualment ja n’hi ha a les oficines d’atenció al ciutadà, al Registre Civil, al Servei Comú de Notificacions i en alguns jutjats. La neteja també s’intensificarà.

Justícia, en el mateix sentit, farà un recordatori a tots els òrgans judicials que tenen a la seva disposició les eines tecnològiques per celebrar actuacions processals telemàtiques i per insistir que en facin el màxim ús possible per fer les declaracions de detinguts amb les comissaries, les comunicacions amb hospitals i la celebració de vistes de forma telemàtica.

Continuaran els controls estrictes en l’accés als edificis judicials i se supervisarà el bon funcionament del mecanisme de cita prèvia per evitar al màxim el contacte entre persones. Pel que fa a les mesures de distanciament entre treballadors de les oficines judicials, es continuarà aplicant la distribució en torns de matí-tarda en cas que no es pugui garantir la separació d’1,5 metres de distància.

Els jutjats de Lleida donen atenció al Segrià, però també a les Garrigues i a una part del Pla d’Urgell. Els ciutadans d’aquests municipis que hagin de desplaçar-se a un jutjat a la capital del Segrià podran accedir-hi mostrant la documentació que ho acredita.