El Museu de Lleida espera que Méndez de Vigo, sota l’empara de la llei catalana, no ordeni traslladar les 44 obres de Sixena

El director de l'equipament cultural assegura que el ministre de Cultura diu a l'escrit que complirà la sentència judicial però sense saltar-se ni la legislació autonòmica ni l'espanyola

El director del Museu de Lleida, Josep Giralt, espera que el ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, no ordeni traslladar les 44 obres de Sixena, emparant-se en la llei catalana. Segons Giralt, el ministre, en el seu escrit que ha fet arribar al jutjat d’Osca, no ha ordenat el trasllat de les peces. “Ordena que es compleixi la sentència de l’abril de 2015” (que declarava nul·les les compravendes i sol·licitava el trasllat de les obres), però “des d’aquesta sentència, s’han produït una sèrie de resolucions posteriors”, recorda Giralt. El director del Museu destaca que en l’últim paràgraf de l’escrit recull que “complirà la sentència judicial però sense saltar-se ni la legislació autonòmica ni l’espanyola. Per Giralt això vol dir que ara el ministre es llegirà les resolucions administratives que han sorgit de les lleis orgàniques catalanes (com la de Patrimoni) i que, tal com ja van fer els anteriors consellers de Cultura Santi Vila i Lluís Puig, espera que respongui que no pot procedir al trasllat de les obres perquè hi ha una resolució administrativa que hi va en contra (fruit de la llei de patrimoni que obliga a descatalogar col·leccions per separar-les).
Méndez de Vigo es compromet a l’escrit a donar “immediatament” instruccions als òrgans competents del departament de Cultura perquè es compleixi la sentència del 8 d’abril de 2015. “També demanaré immediatament la informació que el jutjat requereix sobre la ubicació d’aquestes obres i sobre quan i com s’entregaran els béns” i afegeix que, quan rebi resposta a aquestes sol·licituds, informarà al jutjat.

Recull l’escrit que, segons l’article 155 és el ministre qui assumeix les funcions de conseller de Cultura i que a ell li correspon l’exercici de les seves funcions executives. En l’últim punt, però, recorda que “l’exercici d’aquestes funcions executives s’ha de fer, en qualsevol cas, segons la legislació autonòmica d’aplicació”, sense perjudici de les mesures que es pugui adoptar a l’empara del reial decret del 27 d’octubre de 2017, per donar compliment al requeriment formulat.

Giralt se centra en aquest últim paràgraf per deduir que entén que ara el ministre es llegirà les resolucions administratives que han sorgit de les lleis orgàniques de la comunitat autònoma i que arribarà a la mateixa conclusió que els seus predecessors al capdavant de la conselleria de Cultura, és a dir, que no es poden traslladar les obres. Giralt considera que el principal problema d’aquesta situació és que “la sentència del jutjat de primera instància d’Osca no reconeix i a més se salta una resolució administrativa que emana d’una llei orgànica de l’Estat”.

Antecedents

La titular del jutjat de primera instància 1 d’Osca va emetre una sentència l’abril de 2015 en què declarava nul·les les compravendes de les 97 obres en litigi efectuades pel Govern i pel Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) a l’ordre religiós del monestir de Sixena entre el anys 1983 i 1994. Aquesta sentència implicava el trasllat a l’Aragó d’aquests béns i la Generalitat va recórrer aquesta decisió a l’Audiència.

La sala, però, encara no s’ha pronunciat i mentrestant, una interlocutòria del mateix jutjat d’Osca ordenava el trasllat provisional de les peces fins que no es resolgués el recurs. Tant el conseller Vila com Puig es van negar reiteradament a donar el vist-i-plau a aquest trasllat, al qual s’oposa també el Consorci del Museu de Lleida, al·legant que la col·lecció del Museu no es pot disgregar i acollint-se a les lleis catalanes de patrimoni.