Lleida invertirà mig milió d’euros en la innovació del comerç de la ciutat

La Paeria proposa una estratègia d’aplicació immediata, que contempla un sistema innovador de finançament, consistent a destinar al petit comerç una part dels ingressos en concepte d’Impost de Construccions i Obres (ICIO) que generi la implantació de noves superfícies

El paer en cap, Fèlix Larrosa, acompanyat del tinent d’alcalde i regidor de Promoció de la Ciutat, Rafel Peris, i de Xavier Abad Riera, de l’empresa BIM Consultors -que ha elaborat l’informe encarregat per la Paeria-, han presentat avui la diagnosi sobre la situació que es desprèn de l’estudi de l’empresa BIM i, seguidament, l’Estratègia per a la Innovació del Sector Comercial de Lleida que ha elaborat l’Ajuntament de Lleida, per donar respostes concretes a les mancances i peticions del col·lectiu del comerç.

L’estratègia que ha exposat la Paeria, bo i partint d’una diagnosi prèvia elaborada amb la participació del sector, planteja 5 tipus d’estratègies que generen 8 projectes que, al seu torn, despleguen 19 línies principals d’actuació i intervenció.

Larrosa ha remarcat que l’Estratègia presentada preveu diferents accions de suport específic al petit comerç. En aquest sentit, l’alcalde ha avançat que aquesta estratègia incorpora un “finançament innovador”, que preveu destinar a la modernització del comerç tradicional i de proximitat una part de la recaptació per l’Impost d’Obres i Construccions (ICIO) que generi la implantació de noves superfícies a la ciutat. En tres anys això representarà una inversió de 500.000 euros.

L’alcalde ha refermat l’aposta de la Paeria per aquest sector estratègic, en contrast amb la manca d’inversió per part de la Generalitat: “Hi ha una desinversió del Govern de la Generalitat, també en l’ àmbit comercial. Nosaltres farem un gran esforç inversor. Quan parlem d’estratègia per a la innovació del comerç pensem en ajudar els nostres petits comerços”, ha dit.

A continuació, ha afegit que “soc el primer que vull un Eix Comercial potent i dinàmic i que l’oferta comercial de Pardinyes, Balàfia i la Bordeta també sigui potent. Amb aquesta estratègia comercial volem avançar. Volem que sigui un èxit col·lectiu, de tots i de totes” .

Finalment, Larrosa ha apuntat que “l’estratègia de potenciar la capitalitat de Lleida segueix endavant i també pivota sobre el plantejament de dotar de més musculatura els empresaris del petit comerç. Anem de la mà per avançar cap a un millor futur”.

Línies d’ajuts

Dins de l’estratègia de la Millora de la Competitivitat Comercial destaca la línia d’ajuts específics per al comerç, amb l’objectiu de promoure i finançar les inversions de reforma i modernització dels establiments. Això és, des de la incorporació de les TIC que garanteix la competitivitat, passant per l’equipament del local comercial o fer reformes per adequar, renovar o ampliar els espais. També destaca el programa de transformació digital i innovació de l’empresa comercial que esdevé essencial per impulsar la digitalització del comerç, l’adaptació dels establiments a les noves tendències en “retail” i l’aplicació de les TIC com a oportunitat per millorar tant l’experiència de compra com la gestió empresarial en un sector capaç d’assolir un elevat grau en competències digitals. Encara en aquest context, la Paeria planteja una necessària diagnosi de les necessitats formatives del sector comercial i el consegüent anàlisi de l’oferta existent. En aquest sentit, es proposa el disseny d’un itinerari formatiu per a la qualificació i professionalització del sector que es desenvolupi en base a convenis amb centres de formació reglada i no reglada o la realització de cursos específics d’especialització i innovació en retail amb escoles de referència del sector.

Creació de la Taula de Comerç

En un altre ordre, i ja en termes de treball col·laboratiu, l’Estratègia per a la Innovació del Sector Comercial de Lleida que s’ha presentat avui, proposa la creació de la Taula del Comerç per tal de comptar amb un espai de diàleg i de treball conjunt entre tots els agents vinculats amb el comerç de la ciutat: associacions, entitats i institucions de l’àmbit local de comerç, ampliat a aquells agents que intervenen de forma indirecta en el sector comercial, però que també són necessaris per al seu desenvolupament i creixement. La Taula del Comerç ha de ser el motor per a l’impuls i el desenvolupament de les estratègies a través dels seus dos òrgans de decisió, la sessió plenària i les comissions específiques per cada temàtica o proposta.

Programa de Qualitat – Bones Pràctiques

Cal remarcar que dins de les 19 propostes presentades, avui, al sector, hi ha la recuperació d’un Programa de Qualitat – Bones Pràctiques en els establiments comercials i de serveis. Una iniciativa que es va haver d’ajornar i que ara recupera protagonisme en base a un distintiu o reconeixement que estarà vinculat a la marca Lleida #SocdeLleida #LleidaInfinita i que posa damunt la taula valors com poden ser el comerç amigable amb la Gent Gran, iniciatives per a la inclusió de col·lectius en risc d’exclusió o discapacitats; actuacions amb perspectiva de gènere i també bones pràctiques en sostenibilitat, eficiència energètica o la creació d’un fons de bosses reutilitzables.

Persona dinamitzadora

L’Estratègia per a la Innovació del Sector Comercial de Lleida situa com a prioritari, dins del projecte de dinamització i gestió comercial, la figura de la persona dinamitzadora que tanca el cercle per facilitar la necessària professionalització de les entitats o associacions de comerç que encara no en disposen.

Incentius i millora de l’entorn urbà

Una de les estratègies que posa de manifest el compromís de la Paeria amb el sector és la que fa referència a la millora de l’entorn urbà. En aquest sentit, la proposta se centra en la creació d’un cens i borsa de locals buits i, en paral·lel, l’establiment d’incentius econòmics en zones comercials determinades, mitjançant bonificacions de taxes o impostos. Aquesta línia va dirigida tant a les persones propietàries com a les emprenedores d’activitats comercials o de serveis. Fins i tot, està previst tancar projectes concrets en col·laboració amb els agents immobiliaris.

Diagnosi d’àrees d’alta concentració comercial

Encara en aquest àmbit, s’activa, a més, una línia per a diagnosticar l’urbanisme en àrees d’alta concentració comercial per tal d’avaluar i millorar l’entorn urbà d’aquestes zones a la ciutat de Lleida. En aquesta línia, es fa imprescindible la participació i la visió que tenen les associacions des de totes i cadascuna de les zones comercials, perquè poden recollir les principals problemàtiques i convertir-les en propostes constructives de millora que culminin en una ciutat ben teixida tant a nivell de barris com en el seu conjunt: convertir en zona de vianants de carrers, mesures de pacificació del trànsit, eixamplament de voreres, disseny d’espais de convivència que millorin l’entorn de les zones i eixos comercials; parcs, zones verdes, zones de joc…

Oficina Oberta

Encara en un ordre nou, l’Estratègia planteja al creació de l’Oficina Oberta per a l’empresa Comercial que ha d’esdevenir el punt únic i de referència d’informació, assessorament i acompanyament de l’àmbit comercial per a empreses i emprenedors de comerç. L’Oficina seria el punt de partida per a la creació de l’Observatori del Comerç, imprescindible en el sentit de tenir i poder reflectir les dades reals sobre el sector, la planificació de nous estudis sobre el comerç, la mateixa coordinació de la Taula del Comerç o un altre dels punts forts com és la creació de la Borsa de Treball de Comerç com a eina de referència pel sector en base a una selecció de recursos humans basada en la professionalitat i l’excel·lència.