L’Hospital Santa Maria incorpora un nou sistema de gestió de visites a les consultes externes

El centre ha instal·lat uns caixers digitals per agilitzar la validació de les visites, millorar la gestió de les cues i les condicions de confidencialitat

L’Hospital Universitari Santa Maria de Lleida ha implementat aquest octubre a l’àrea de consultes externes un nou sistema de validació de les consultes diàries mitjançant la instal·lació d’uns caixers digitals per a la gestió de les visites. Els nous aparells agilitzen la validació de les visites, milloren la gestió de les cues i asseguren la confidencialitat d’accés a les consultes externes, mitjançant un tiquet amb un codi alfanumèric que es facilita als usuaris. En una segona fase d’implantació, el nou sistema també facilitarà les gestions vinculades a les visites (oferirà la possibilitat d’imprimir un justificant) i proporcionarà informació de caràcter clínic d’utilitat per al pacient, ja que podrà visualitzar les visites que té pendents a l’hospital, entre altres opcions.

Per accedir a aquestes funcionalitats, els pacients s’han d’identificar passant la targeta sanitària individual (TSI) pel lector del mateix caixer. També poden introduir el Codi d’Identificació Personal (CIP) a través d’un teclat digital.

Un cop avaluats els resultats, el sistema s’anirà implantant progressivament al conjunt de consultes externes de les diferents àrees assistencials que gestiona Gestió de Serveis Sanitaris (GSS).