L’Ajuntament de Lleida impulsa un nou cens de persones sense llar

Xavier Rodamilans: "Ens comprometem amb el repte d'aconseguir que l'any 2020 no hi hagi persones dormint al carrer a la ciutat. Volem donar-los-hi un acompanyament perquè puguin reintroduir-se a la societat"

La ciutat de Lleida tornarà a mostrar el seu compromís social amb les persones sense llar impulsant un nou recompte de persones que dormen al carrer el pròxim 24 d’octubre. Serà el tercer que es fa a Lleida, després dels que es van fer els anys 2008 i 2016, i tornarà a comptar amb la col·laboració d’un important nombre de voluntaris que seran, juntament amb els tècnics municipals i personal de les entitats col·laboradores, els encarregats de censar i enquestar les persones sense llar.

El tinent d’alcalde i regidor de Polítiques per als Drets de les Persones, Xavier Rodamilans, ha presentat aquest matí la iniciativa, que té com a objectiu conèixer quantes persones dormen durant una nit al carrer o es troben allotjades en recursos d’atenció a persones sense llar, per poder orientar les polítiques municipals d’atenció a aquest col·lectiu. Es busca també sensibilitzar a la ciutadania i aconseguir la seva mobilització des del voluntariat per col·laborar durant una nit en aquest projecte.

Rodamilans ha destacat que Lleida es compromet, dins del moviment paneuropeu de ciutats “The European End Stret Homelessness campaign”, a aconseguir que l’any 2020 no hi hagi persones dormint al carrer. “Amb les dades d’aquest cens podrem avaluar localment els recursos a adreçar, perquè ens creiem realment que podem tenir una ciutat sense gent dormint al carrer. Cal crear nous espais per aquestes persones, però no només per donar-los-hi un allotjament. No crec que tingui massa sentit dir-los-hi que poden dormir en un lloc sense un acompanyament dels professionals. Hem d’aconseguir aquest acompanyament per poder tornar-los a reintroduir socialment i que tinguin els mateixos drets i deures que qualsevol persona”, ha afirmat el regidor.

Per fer el recompte s’utilitzarà, un any més, una graella/enquesta d’observació que aportarà dades bàsiques del nombre de persones que dormen al carrer, com el seu gènere i ubicació, l’edat aproximada, l’origen, els llocs concrets on dormen, entre altres. A més els dies abans i després del recompte els educadors de carrers duran a terme entrevistes a aquelles persones que hi accedeixin, per tal de disposar d’una informació més qualitativa, com quant temps fa que es troba en aquesta situació, el seu estat de salut, els possibles intents de violència que han pogut patir, el seu nivell d’estudis, quines són les persones amb les quals es relacionen, quins són els seus plans o activitats més enllà de la “supervivència” al carrer, com cobreixen les necessitats bàsiques, on cerquen ajuda si es troben malament, etcètera.

La Universitat de Lleida, a través de la Càtedra d’Innovació Social, farà l’explotació estadística de les dades per fer-les més útils, ha explicat el seu director, Carles Alsinet, qui ha destacat que el 2016 es va detectar un augment important de dones al carrer i també que el sensellarisme afectava persones més joves, a partir dels 30 anys.

Conèixer les dades quantitatives i qualitatives és una eina imprescindible per planificar polítiques socials adequades atenent a la realitat de cada moment i complementa la tasca dels educadors de carrer que fan sortides cada setmana per atendre al col·lectiu de persones sense llar. Del recompte del 2016 van sorgir recomanacions que han servit per orientar els projectes de l’àrea d’inclusió social de l’Ajuntament de Lleida.

Com en l’edició del 2016, aquesta iniciativa compta amb la col·laboració de la Càtedra d’Innovació Social de la UdL i el suport de la Fundació Arrels de Barcelona i de la xarxa d’entitats socials d’atenció a les necessitats bàsiques.

Voluntaris

L’any 2016 van participar en una nit un total de 208 voluntaris/àries i enguany s’ha previst la participació de 41 equips, d’entre quatre i cinc persones. Les persones interessades poden inscriure’s en aquesta web. El punt de trobada el dia 24 serà el Centre Cívic de l’Ereta, cap a les vuit del vespre, on se’ls hi donarà una breu formació i un sopar fred abans de sortir al carrer per fer el recompte, que s’espera tenir llest cap a la mitjanit.

Els tècnics de l’àrea municipal d’Inclusió aniran disposant de la informació a mesura que els voluntaris la vagin introduint, gràcies a una app de mòbil creada per aquest projecte.