La Paeria posa en marxa l’Oficina de Drets Humans

L’ODH de Lleida, que obrirà a mitjans de gener, és una aposta de l'equip de govern pel que fa a la gobernabiltiat democràtica i en la defensa dels drets humans

L’Ajuntament de Lleida posarà en marxa a mitjans de gener l’Oficina de Drets Humans per assegurar que la ciutadania coneix quins són els seus drets fonaments i per garantir el seu compliment. La regidora de Drets Civils i Feminismes, Sandra Castro, ha assegurat que se segueix constatant la vulneració d’alguns drets a la societat i que cal vetllar i treballar per donar-hi una resposta, eficient i ràpida, en defensa d’aquests drets. La regidora ha explicat que només es pot assegurar la llibertat col·lectiva i individual de les persones si aquestes veuen garantits els seus drets fonamentals, els civils, polítics, socials, econòmics i culturals. I que això s’ha fer efectiu independentment de l’origen, ètnia, edat, gènere, orientació sexual, religió, llengua, salut, entre altres. Castro ha assegurat que entre les prioritats de l’equip de govern hi ha la governabilitat democràtica de la ciutat i tan sols es pot aconseguir en un entorn de respecte als Drets Humans de les persones que hi viuen.

L’ODH tindrà diversos marcs normatius i jurídics de referència, com la declaració Universal dels Drets Humans, la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat -que la Paeria va signar el 2001- i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, uns documents en els quals també es recolza el treball que fa el departament municipal de Drets Civils.

L’espai romandrà obert els dijous a la tarda de 17 a 19 h a les dependències municipals de l’edifici Mercolleida (av. Tortosa, 2).

Àmbits de treball i memòria anual pública

Els principis transversals de l’ODH es basaran en la Igualtat i la Transparència, en termes legals, jurídics i socials. Es durà a terme una memòria anual pública de la tasca i resultats de l’ODH.

L’advocat David Gil, qui assessorarà en aquesta oficina, ha parlat dels eixos fonamentals, ja que a més dels drets fonamentals, prioritzarà la vulneració dels drets civils i polítics (reunió, manifestació, associació, informació) i la discriminació per diversos motius, com el fet de pertànyer a una ètnia, cultura o origen: racisme, xenofòbia o anti gitanisme, per tenir una religió o convicció concreta (Islamofòbia, antisemitisme, etc.), per condició socioeconòmica (aporofòbia), discriminacions per edat (gent gran, menors desprotegits, etc.).

Els dos àmbits de treball de l’oficina seran:

-El d’atenció a la ciutadania, des d’on s’assessorarà jurídicament i es recollirà la informació i la documentació vinculada a la vulneració de drets fonamentals, especialment civils i polítics, i també referents a situacions de discriminació.

El de prevenció i sensibilització, des d’on es realitzaran accions de sensibilització sobre Drets Humans a la Ciutat i drets de ciutadania, amb l’objectiu de prevenir i garantir l’exercici dels drets dels lleidatans i les lleidatanes.

Funcions OHD

-Informar i assessorar jurídicament les persones que ho demanin.

-Acompanyar les persones que han patit vulneració de drets fonamentals, civils i polítics i també situacions de discriminació

-Facilitar la mediació entre les parts implicades en un conflicte per vulneració de drets i per discriminació.

-Recopilar la informació i la documentació de la Comissió Especial 1 d’Octubre.

L’àrea de Drets Civils ja desenvolupa un treball transversal, interseccional i amb diferents col·lectius, com les persones migrades, el col·lectiu Lgtbiq+, la Comissió especial 1 d’Octubre, etc.

El disseny

Neus Huguet s’ha encarregat del disseny de la imatge de l’ODH. Ha explicat que recau en la vulneració dels drets, pel que ha agafat aquesta paraula i l’ha guixat, perquè ho percebi així el receptor del missatge, que també se senti ferit. Alhora, hi ha un llistat de diferents drets, també tatxats, que es pot anar canviant per altres que es vulnerin.