La Paeria impulsa la millora ambiental dels Aiguamolls de Rufea

Avui s’ha donat via lliure en comissió a la licitació de la segona fase de les obres, centrada en la millora de la biodiversitat i en facilitar la visita i el gaudi de l’espai per part dels visitants

La Comissió Informativa de Polítiques de la Gestió, i Promoció de la Ciutat i la Sostenibilitat ha donat avui el seu vistiplau a la licitació de la segona fase del projecte de recuperació, adequació i millora ambiental dels Aiguamolls de Rufea. El pressupost dels treballs és de 148.175,63 € (IVA inclòs) i la duració prevista és de 5 mesos.

Les actuacions previstes abasten diverses tasques que complementen les obres dutes a terme en la primera fase. Per una banda, es milloraran els sistemes de control dels accessos, completant els treballs fets ja a la primera fase, per tal d’evitar l’entrada de vehicles a l’interior del parc. També es treballarà en la millora de la qualitat ambiental de la vegetació, mitjançant l’eliminació de canyes i l’esbrossada d’altres espècies invasores, així com plantacions de vegetació arbustiva (705 exemplars) i arbòria (440 exemplars) per regenerar el bosc de ribera.

A més, es crearà una bassa temporal per promoure la presència d’amfibis que actualment, tot i tractar-se d’una zona humida, és molt escassa, per millorar així la biodiversitat. Amb el mateix objectiu, es col·locarà una torre de Biodiversitat, amb espais per a la nidificació d’espècies com els muricecs, òlibes, xoriguers, xots, pàrids, falciots, orenetes, cigonyes, dracs i insectes. De cara als visitants, es contempla la col·locació d’un observatori elevat de fusta a cinc metres d’alçada, amb visió paisatgística de 360° per poder observar la fauna de tots els aiguamolls i la instal·lació d’una passarel·la que completi el camí perimetral dels Aiguamolls. També està prevista com la instal·lació i millora de mobiliari urbà i senyalització.

Aquestes actuacions formen part projecte Interreg-Poctefa TTFS, un programa europeu de cooperació territorial creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre Espanya, França i Andorra. En el projecte hi participen els ajuntaments de Lleida, Girona i Perpinyà i pretén contribuir a la sensibilització ambiental i l’aflorament dels atractius singulars i propers, creant uns productes turístics fluvials sostenibles. També hi participa com a soci Turisme de Lleida. Està previst que les obres comencin a començaments d’agost i acabin al novembre.

Primera fase

Les obres de la primera fase van concloure a l’octubre i van comportar una inversió de 60.000 euros. Van permetre millorar la conservació i l’ús públic de l’espai, amb actuacions en el control dels accessos, el reforç del talús entre els aiguamolls i el camí del riu i la prohibició de l’accés de vehicles a la zona. També es van dur a terme actuacions encaminades a la millora dels hàbitats com la creació d’una zona de reg en el prat central, la retirada d’espècies invasores, la creació d’una zona de talussos per nidificació d’ocells i la plantada d’una cinquantena d’arbres. Finalment, es va arranjar el camí circular als Aiguamolls, es va crear un nou camí d’accés a l’observatori de la bassa gran, amb la col·locació de graons per arribar a l’observatori, i es va construir un nou moll per a la bassa petita i un observatori a la bassa gran.

La comissió d’avui també ha donat compte dels convenis amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pel funcionament de l’Oficina Local d’Habitatge de Lleida i pel programa de Mediació per al Lloguer Social d’Habitatges, en tots dos casos per a l’any 2019.