La Paeria de Lleida més a prop de tots els ciutadans amb la llengua de signes

L’àrea d’atenció a persones amb discapacitats ofereix aquest servei per afavorir la participació i la inclusió social. Entre altres, hi ha actes de la festa major, els plens municipals o jornades socials

L’Ajuntament de Lleida ha realitzat 33 serveis d’intèrpret de llengua de signes durant el 2018. Aquest servei s’ofereix per garantir la participació i l’accés a la informació del col·lectiu de persones sordes o amb alguna discapacitat auditiva de la cuitat. Aquest servei està present en diversos actes festius de la ciutat, com al pregó de Festa Major de maig, l’eucaristia de Sant Anastasi o els parlaments del Reis d’Orient; de formació i de caire socials, com la Jornada d’Innovació Social o l’Entrega de Premis de l’Empresa Solidària; o informatius i de treball municipal, com els Plens Municipals o el consell municipal de persones amb discapacitat.

El servei d’Intèrpret de llengua de signes forma part del conjunt d’accions dirigides a afavorir la participació i la inclusió social de les persones amb discapacitat, tan a nivell individual com comunitari, mitjançant la realització de projectes i serveis.

La Paeria mostra el seu compromís per tal d’incorporar els diferents col·lectius que pateixen algun tipus de discapacitat en l’activitat ciutadana.

Lleida compta amb una Guia online de Recursos i Serveis per a persones amb discapacitat, impulsada per l’Ajuntament amb la col·laboració dels membres del Consell Municipal de Persones i de diversos departaments de la Generalitat de Catalunya. És una eina útil per als professionals del camp social, així com a per a la ciutadania, per informar i per orientar sobre els recursos i serveis, per aconseguir una millor qualitat de vida.

La guia és un recurs viu, que interacciona i s’actualitza, que permet arribar amb “tres clics” a aquella informació que es busca. Està estructurada en diferents àmbits, per facilitar la recerca del recursos més adient segons la demanda: Accessibilitat i mobilitat urbana; habitatge i foment de l’autonomia personal; educació i formació, inserció laboral; atenció social i sanitària; lleure, cultura i esport, etc.