La Paeria completa la segona fase de les obres de millora del clavegueram de Sucs

El tinent d'alcalde d'Urbanisme, Toni Postius, ha visitat avui la finalització de les tasques de construcció del nou col·lector del carrer dels Horts i ha remarcat el compromís del govern de la Paeria per completar el Pla Director de Millora del Clavegueram de Sucs

L’Ajuntament de Lleida conclou avui les obres de construcció d’un nou col·lector interceptor de les aigües residuals i pluvials de Sucs al llarg del carrer dels Horts, que es correspon amb la zona més fonda del nucli urbà d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada (EMD).

El primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Toni Postius, ha visitat avui les tasques de pavimentació, les últimes que quedaven per completar l’obra, i ha destacat el compromís del govern per seguir fent les millores previstes al Pla Director de Millora del Clavegueram de Sucs.

“Hem visitat Sucs per veure el desenvolupament de les obres que avui acaben i que responen a aquest pla director que per part del govern municipal tenim tota la intenció de tirar endavant per a millorar el sanejament d’aigües de Sucs i també de la xarxa de distribució d’aigua potable”, ha assenyalat Postius, que ha conversat també amb representants del veïnat.

La millora ha consistit en la construcció d’un nou col·lector amb una canonada de 600 mm de diàmetre i 325 metres de llarg, que permetrà incrementar la capacitat d’evacuació de la xarxa i evitar problemes en casos de pluges intenses. També s’han construït nous embornals i reixes interceptores de les aigües de pluja i s’han renovat les escomeses. El pressupost ha estat de 332.000 € i l’execució s’ha encarregat a Aigües de Lleida, dins del Pla d’Inversions del contracte de concessió del servei d’aigua i clavegueram.

Aquesta actuació segueix les directrius del Pla Director de Millora del Clavegueram de Sucs, donat a conèixer el desembre de 2017, que té com a objectiu renovar aquesta xarxa i augmentar la seva capacitat amb l’objectiu de poder evacuar correctament les aigües en cas de pluges intenses.

El Pla Director del Clavegueram de Sucs preveu la millora del clavegueram del nucli en quatre fases:

• La primera, ja executada l’any 2018, consistent en la construcció d’un nou clavegueram al carrer Major, amb una inversió efectuada de 268.000 €.

• La segona, que ara conclou, amb la construcció del col·lector del carrer dels Horts, amb una inversió de 332.000 €.

• La tercera fase, de la qual es redactarà pròximament el projecte, consistent en la renovació de col·lectors secundaris que es troben en mal estat, com els dels carrers Sant Jordi, Migdia, Sant Isidre, Suquets i Travessera del Carme.

• La quarta fase, que preveu la construcció d’una estació depuradora tal com contempla el Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) de la Generalitat de Catalunya.