La Paeria arranja l’aparcament provisional del carrer Alcalde Pujol

S'aprofita el paviment vell retirat de la Rambla Ferran, on avui i demà s'estan fent tasques d'asfaltat

La Paeria té previst arranjar l’espai d’aparcament provisional situat al carrer Alcalde Pujol, entre els carrers Segrià i Cristòfol de Boleda. Actualment, està condicionada com a pàrquing una franja de 10.000 metres quadrats, a la part que dona al carrer Segrià, on hi ha l’accés. En aquesta zona es taparan els forats existents als punts de pas principals. A més, es millorarà una franja de 3.600 m² més, a la part que dona a Cristòfol de Boleda, on ara ja aparquen alguns cotxes de forma irregular, ja que no té accés habilitat.

L’actuació es farà aprofitant el fresat del paviment vell que es retira de la Rambla Ferran, on avui i demà s’estan fent tasques de renovació del ferm. De moment, s’està fent l’aplec de materials al terreny d’Alcalde Pujol, i posteriorment està previst que es duguin a terme les tasques de reperfilat de l’esplanada i d’estesa del material.

Fa uns dies s’han dut a terme també tasques de desbrossament dels marges d’aquest espai.