La Cambra de Lleida ajuda les pimes lleidatanes que volen innovar

El programa Innocámaras realitza diferents diagnòstics gratuïts i es donaran ajudes directes per implantar les innovacions

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida ha obert el termini per a sol·licitar ajuts a l’empara del Programa Innocámaras que té com a objectiu assessorar i ajudar econòmicament a aquelles empreses del territori lleidatà que vulguin innovar. El programa disposa de 52.480 euros per a les diferents petites i mitjanes empreses de Lleida que s’hi vulguin acollir.

Les empreses que ho sol·licitin rebran un diagnòstic individualitzat gratuït de la mà dels tutors d’innovació de la Cambra de Comerç que contempla tant el nivell de competitivitat de l’empresa com el del seu entorn econòmic i de mercat. En aquest informe es faciliten un seguit de recomanacions sobre aspectes claus en la competitivitat de l’empresa per millorar la seva eficiència i productivitat. En la segona fase, i seguint les recomanacions del diagnòstic, les empreses podran aplicar les solucions proposades seleccionant els seus propis assessors i proveïdors d’innovació. En aquesta fase l’ajut directe és del 50% de la inversió realitzada que no pot superar els 7.000 euros.