El Tribunal Laboral de Catalunya dictamina que tots els treballadors de les càmeres de fruita cobrin un mínim de 7,08 euros l’hora

El tribunal ha donat la raó al sindicat UGT-FICA de les Terres de Lleida

Una parada de fruita. Foto: ACN.
El Cos d’Àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya ha donat aquesta setmana la raó al sindicat UGT-FICA de les Terres de Lleida, després que aquest exigís el mateix salari per tots els treballadors i les treballadores de les càmeres de fruita, independentment de si aquests són fixes o eventuals.

En el laude del procediment arbitral es detalla que “els treballadors eventuals, els quals la seva prestació de serveis no excedeixi els 120 dies a l’any, acollits al Conveni Col·lectiu de Recaptació, Emmagatzematge, Manipulació i Venda de Fruita i de Verdura de les comarques de Lleida 2017-2019, es fixa una quantitat de 7,08 euros l’hora, inclòs els conceptes, també la part proporcional de les vacances anuals no gaudides”.

A hores d’ara, a les comarques de Lleida no s’estava respectant aquest preu i per tant pel sindicat UGT-FICA de les Terres de Lleida s’estava donant una discriminació salarial, un fet tipificat com a delicte. La problemàtica va arribar després de l’aprovació del nou Salari Mínim Interprofessional.