El Museu de l’Aigua creix en nombre de visitants

El Campament de La Canadiense, el Dipòsit del Pla de l’Aigua, els Pous de Gel i el Molí de Sant Anastasi han rebut 7.589 visitants durants els primers cinc mesos de l’any

Els equipaments que conformen el Museu de l’Aigua de Lleida –el Campament de La Canadiense, el Dipòsit del Pla de l’Aigua, els Pous de Gel i el Molí de Sant Anastasi–, han rebut un total de 7.589 visitants en el primers cinc mesos de l’any, consolidant la tendència a l’alça en el nombre d’usuaris, que ha permès passar de 10.860 visitants el 2015 a 11.578 l’any passat.

El Museu de l’Aigua té com a objectiu promoure la divulgació i recerca entorn del patrimoni vinculat a l’aigua que hi ha a la ciutat. Per això es treballa en els àmbits educatiu, amb visites, tallers i rutes per diferents col·lectius; en el de la recerca, facilitant l’accés i la consulta documental per part d’investigadors i estudiants en recerca; i en el d’acció cultural, amb la programació d’actes i esdeveniments de promoció dels espais del Museu, ja siguin propis o en col·laboració amb altres entitats de la ciutat.

Enguany el Museu ha treballat amb un cicle d’activitats al Dipòsit del Pla de l’Aigua, per commemorar el 225 aniversari de la seva construcció, amb la celebració de concerts, exposicions i visites especials. També s’han organitzat tallers familiars, s’han millorat les exposicions permanents del Campament de La Canadiense amb nous àmbits específics i s’han obert nous àmbits de recerca sobre les fonts monumentals del Centre Històric, a partir de nova informació.

Pel que fa les exposicions, al Campament de La Canadiense, seu central del Museu, poden veure-s’hi dues mostres permanents:

“La força de l’aigua. El Dr. Pearson i les obres de La Canadiense a Lleida”, que explica la construcció del canal i la central de Seròs, la importància cabdal que va tenir per a Lleida i els fonaments de la hidroelectricitat. Presenta maquinària original, la recreació d’un despatx, fotografies, plànols i documents.

“Aigües del món. Col·lecció d’ampolles d’aigua d’arreu del món”, que ofereix una mostra de la col·lecció formada per 2.400 ampolles, aportades per totes les persones que volen col·laborar amb la iniciativa. S’hi poden veure aigües de diverses procedències, envasos curiosos, dissenys especials, per reflexionar sobre l’aigua i la seva importància al planeta.

A més, durant el segon semestre de l’any, el Campament també acull cla “microexposició”: “El transport del material hidroelèctric”. Es tracta d’una selecció de fotografies antigues de l’Arxiu Izard, que mostren com es va transportar, fa cent anys, les peces i grans màquines fins a les centrals hidroelèctriques del Pallars i de Seròs. S’hi poden veure els vehicles especials que transportaven les peces: els locomòbils i els trens Renard, i altra maquinària especialitzada.

Les exposicions es poden visitar lliurement, ja que l’entrada és gratuïta. El Museu obre de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i els dissabtes de 17 a 20.