El Comú de Lleida reclama les reformes necessàries de la discoteca Biloba

El partit ho reclama a la Paeria

0
571

El passat 19 d’agost a les 4 de la matinada al polígon industrial de Lleida es va produir el vessament de 100 litres d’àcid clorhídric d’una cisterna que en contenia 25.000. El fet va succeir a un kilòmetre al nord de la discoteca Biloba i va provocar vòmits, marejos i picors als ulls a cambrers i clients de la discoteca. La discoteca fou desallotjada per part de la policia.

Si l’edificació hagués estat tancada com obliga el plantejament urbanístic vigent el risc hagués estat igualment important però molt menor. És dóna el cas però que la discoteca Biloba no compleix amb aquestes obligacions urbanístiques.

El Comú de Lleida ja vam denunciar al 2016 que la discoteca es va construir íntegrament sense permís d’obres i que el regidor d’urbanisme Félix Larrosa va signar els decrets de concessió de la llicència d’activitats contradient, fins i tot, els informes dels tècnics de Protecció Civil de l’ajuntament. La construcció de la discoteca Biloba ara mateix es troba pendent de la resolució de la demanda interposada pel departament d’indústria de la Generalitat contra l’Ajuntament de Lleida per considerar que la discoteca es situa en l’àrea de risc químic de l’empresa distribuïdora d’hidrocarburs CLH.

Novament hem de posar l’accent sobre aquest assumpte davant el risc que suposa la ubicació i la tipologia de la discoteca Biloba. És el nostre deure demanar un cop més a l’Ajuntament que faci complir les prescripcions del planejament vigent i que requereixi a la discoteca les reformes necessàries per adequar-se a la tipologia d’edificació tancada tal com s’obliga.

El que està ara mateix en les nostres mans és presentar una proposta de resolució en aquest sentit a la propera comissió d’urbanisme. Nosaltres considerem que és prioritari preservar la seguretat ciutadana davant dels riscos que suposa mantenir una discoteca a l’aire lliure en una zona industrial i és important que la resta de forces polítiques es pronunciïn també al respecte.

En el mateix sentit recordem l’exigència del Comú de Lleida del trasllat dels dipòsits de la CLH donant suport a la demanda de més de 100 empresaris del polígon que reclamen a l’ajuntament la provisió d’uns terrenys adequats per tal de poder realitzar el trasllat de la CLH tan aviat com sigui possible

FER UN COMENTARI