? Opinió | I el nostre semàfor ¿”Pa cuando”?

“Senyor Alcalde, primer de tot el vull felicitar per la celeritat en l’execució del resultat d’un projecte guanyador dels pressupostos participatius, en concret en el cas del nou semàfor de gir des de la Rambla d’Aragó. Es curiós perquè aquest projecte tot i que és legítim i com usuari he de dir que bastant còmode, ha passat per davant de moltes altres prioritats, inclús d’execucions de projectes aprovats pels pressupostos participatius d’altres anys. Bé si més no, hi ha un canvi en el tarannà de govern i sembla positiu.

I per tant li exposo la meva preocupació, un altre projecte, un que de veritat compromet la seguretat vial del meu barri, que està projectat i aprovat des de l’any 2016 pel Sr. Ros i que tenia un termini d’execució de 2 mesos i que a dia d’avui el seu consistori ignora totalment, acompanyat òbviament de la desapareguda regidora Sara Mestres que encara ens deu la reunió de districte aplaçada per tercer cop aquest any.

Li parlo del pas de vianants de la plaça del treball, per allí cada dia creuen persones sense semàfor, ni pas de vianants, persones exposades a la inseguretat, i tot i l’avís i la demanda constant de l’AVV del Clot, segueixen fent oïdes sordes a un problema que pot arribar a ser greu.

A més, també l’emplaço a revisar la seguretat vial del barri del clot en general, una sola AVV amb moltes ganes de millorar el barri, ha pogut detectar més punts negres on les persones es veuen exposades al risc.

Si us plau, segui a taula amb nosaltres per buscar solucions, i no segueixi el camí dels seus companys regidors i del seu exalcalde davant dels problemes.”

 

Josean Sobrino Moreno – Representant de Comerç de l’AVV Clot i Confluències