Rafel Peris, Fèlix Larrosa, Xavier Rodamilans, Joan Gómez i Montse Mínguez, alcaldes accidentals

El tinent d’alcalde i regidor de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme comença el període d’alcaldes accidentals aquest dilluns

Els tinents d’alcalde Montse Mínguez, Fèlix Larrosa, Xavier Rodamilans, Rafel Peris i Joan Gómez faran les funcions d’alcalde accidental aquest estiu. Així ho estableix el decret signat per l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, que preveu els regidors que exerciran les funcions de l’alcaldia, en aplicació de l’article 23.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Del 30 de juliol al 5 d’agost serà alcalde accidental el tinent d’alcalde Rafel Peris, del 6 d’agost al 12 d’agost el tinent d’alcalde Fèlix Larrosa, entre el 13 d’agost i el 19 d’agost exercirà les funcions d’alcalde Xavier Rodamilans, en el període del 20 al 26 d’agost, el tinent d’alcalde Joan Gómez i la darrera setmana d’agost, entre el 27 i el 2 de setembre, la 1a tinent d’alcalde, Montse Mínguez, serà l’alcaldessa accidental.