La Paeria obre la convocatòria 2018 dels ajuts al teixit empresarial

S’incrementa la dotació pressupostària fins als 150.000€ i augmenta l’ajut a cada persona sol·licitant amb un màxim de 3.000€ per beneficiari

L’Ajuntament de Lleida ha presentat la nova convocatòria 2018 de la línia d’ajuts al teixit empresarial que té com a objectiu principal la creació d’ocupació a la ciutat. El tinent d’alcalde i regidor de Promoció de la ciutat, de l’Ocupació i l’Emprenedoria, Rafael Peris, acompanyat de la portaveu del grup municipal de Ciutadans, Ángeles Ribes, ha explicat en què consisteix la convocatòria d’enguany, que s’obrirà a principis de maig i que incorpora novetats per donar un salt qualitatiu i ajudar els empresaris que puguin tirar endavant la seva activitat.

Peris ha explicat que una de les novetats és la partida del pressupost que es destinarà a aquesta línia que augmenta fins als 150.000€ (l’any passat era de 100.00€), amb ajuts que també augmenten i passen a ser d’entre 1.500 i 3.000 euros a fons perdut per a noves iniciatives o projectes ja existents que vulguin ampliar o millorar la seva activitat, en les quals s’aplicaran criteris de discriminació positiva.

El tinent d’alcalde ha posat de relleu, així mateix, que aquests ajuts superen el format vigent de microcrèdit i tenen com a objectius: fomentar la creació d’iniciatives empresarials d’alt impacte en el teixit econòmic, facilitar l’autoocupació i finançar actuacions d’ampliació i millora d’empreses actives.

A més de modificar i simplificar les bases per a la convocatòria d’enguany, s’ha eliminat el requisit de l’empadronament a Lleida del titular del negoci, tot i que aquest l’activitat econòmica que rebi l’ajut sí ha d’estar a Lleida ciutat. Alhora, també s’ha simplificat el pla de negoci que s’ha de presentar i/o la memòria que contingui el pla d’inversions.

Per la seva part, Ángeles Ribes ha indicat que l’administració local no disposa de grans eines per fer polítiques d’ocupació però sí que pot impulsar petites actuacions que permeten fer un salt important en l’activitat econòmica. Per això, segons ha dit, ajudes de fins a 3.000 euros faciliten a treballadors autònoms que puguin començar o mantenir un negoci.

Com en la darrera convocatòria, en aquesta també s’estableixen els criteris de discriminació positiva: gènere, persones amb discapacitat i territorial (barris).

Dones, joves i majors de 50 anys, beneficiaris principals dels ajuts del 2017

En la convocatòria 2017 es van presentar un total de 77 sol·licituds, de les quals 39 corresponien a empreses de nova creació i 38 a empreses existents. D’aquestes 77 sol·licituds, 61 es van estimar i han rebut subvenció i 16 van ser desestimades per l’incompliment d’algun dels requisits exigits o perquè alguna persona sol·licitant hi va renunciar.

De les 61 sol·licituds estimades, que en total han suposat una inversió conjunta de 620.834,80€, 31 corresponen a empreses de nova creació i se’ls han concedit ajuts per import total de 52.057,51€ a fons perdut, i 30 a empreses existents se’ls han concedit ajuts per import total de 47.942,49€ a fons perdut.

Per gèneres i edats, d’aquestes 61 sol·licituds, 39 corresponen a projectes liderats per dones o que alguna dona és sòcia de la societat, 21 corresponen a projectes liderats per joves menors de 35 anys o que una persona jove és sòcia de la societat, 13 corresponen a projectes liderats per persones de 50 anys o més o que una persona de més de 50 anys és sòcia de la societat.

Però en la majoria dels casos en un mateix projecte es donen diverses circumstàncies alhora, com per exemple que la persona emprenedora és dona i menor de 35 anys, o que dins d’una societat mercantil hi ha socis que són dones, homes, persones joves i persones de 50 anys o més.

Així tenim que dels 61 projectes que han rebut subvenció: projectes liderats per dones (17), projectes liderats per dones menors de 35 anys (10), projectes liderats per dones de 50 anys o més (6), projectes liderats per homes (8), projectes liderats per homes menors de 35 anys (9), projectes liderats per homes de 50 anys o més (4), projectes amb participació conjunta de dones, homes, joves i persones de 50 anys o més (7).

Pel que fa a les activitats, els projectes de les sol·licituds estimades corresponen totes al sector serveis, amb la següent classificació: comerç (16), hostaleria (11), serveis a empreses (13), serveis personals (8) i altres serveis (13).

Cal recordar que aquesta línia d’ajuts al teixit empresarial es va elaborar basant-se en la proposta que va fer el grup municipal de Ciutadans, en el marc del pressupost de l’any passat, i que es va aprovar al Ple del mes de març del 2017 quan es va aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2008/2010 i de les Bases reguladores per a la concessió d’Ajuts al Teixit Empresarial de la ciutat de Lleida.