Moció del Comú de Lleida per les bones pràctiques en la comunicació institucional

Defensen el dret a la informació veraç, així com la defensa de la pluralitat de la ciutadania en tota comunicació pública des de l'Ajuntament

Amb l’objectiu de treballar cap a una millor comunicació institucional, amb polítiques de comunicació eficaces i ben orientades, el Comú de Lleida presentarà una moció al ple de la Paeria. Els punts d’acord que es plantegen als grups defensen el dret a la informació veraç, així com la defensa de la pluralitat de la ciutadania en tota comunicació pública des de l’ajuntament. Apostem per donar veu a totes les sensibilitats, evitant fer un ús partidista de la comunicació pública.

Atès que la informació institucional necessita eines per garantir les bones pràctiques i que el Consell Editorial, que s’ha reunit una sola vegada en el darrer any, no acaba de fer les funcions previstes per desinterès de l’equip de govern, plantegem els següents acords:

1- Desenvolupar i aplicar, amb la participació de tots els grups municipals, en el si del Consell Editorial abans que finalitzi el present mandat un “Pla de comunicació institucional” amb els objectius de dotar a la comunicació de pluralitat i veracitat i fer dels departaments municipals corresponents veritables eines al servei de tots i totes les representants de la ciutadania.

2- Instar el Consell Editorial a revisar i valorar el compliment del Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública i a la valoració de si cal actualitzar-lo

3- Facilitar les eines de comunicació de què disposa aquest ajuntament en igualtat de condicions per tots i totes els representants de la ciutadania.
· Donant així als grups polítics municipals les claus d’accés a les agències de notícies contractades pel gabinet de premsa (EFE, Europa Press…) i als sistemes de medició estadística de les audiències de la web municipal i els mitjans de comunicació públics.
· També, el lliure accés per fer ús dels canals establerts per aquesta institució amb la premsa, per tal de difondre via mail convocatòries de premsa a petició dels grups polítics o per ús de sales de reunions amb els adients mitjans tècnics (micròfons…).
· Rebre a l’adreça de mail de cadascun dels grups polítics totes les notes de premsa/comunicats que surtin del gabinet de comunicació, tots els possibles informes i estudis sobre opinió pública o condicions de vida a Lleida encarregats o que arribin a la institució des d’altres organismes com universitats, especialment la Universitat de Lleida, centres d’estudi, entitats o altres institucions.
· Permetre que els grups municipals consultin dades tècniques i informació mitjançant el gabinet de comunicació com a eina ràpida i funcional d’accés a la mateixa informació pública de la que disposa la premsa al municipi.

4- Establir i desenvolupar mecanismes de participació que s’incorporin al “pla de comunicació municipal” per fer que la web municipal sigui reflex de l’activitat municipal de tots els grups polítics, amb informació plural i contrastable i evitant articles amb informació parcial. Establir mecanismes per a que els partits polítics, entitats i la ciutadania puguin proposar temes i articles a l’apartat de noticies del web municipal.

5- Assumir el compromís de defensar i mantenir la independència política dels actes públics realitzats tant per les mateixes institucions com per les diferents entitats de la ciutat per evitar la seva utilització partidista, per poder incloure les diferents sensibilitats polítiques i no desvirtuar la finalitat primera dels actes amb finalitat de profit partidista.

6- Els perfils propis de l’Ajuntament a les principals xarxes socials hauran de ser verificats per garantir la seva oficialitat. Les publicacions en aquests perfils hauran de complir amb el “Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública” i el “Pla de comunicació institucional” i garantir la pluralitat i veracitat de la informació institucional.