La Crida per Lleida-CUP ha celebrat un debat de cara a elaborar el programa electoral

Aquest és el 7è debat de ciutat que l'Assemblea de la Crida per Lleida-CUP porta a terme

La Crida per Lleida-CUP ha dut a terme un doble debat per tractar el Mediambient i la Participació Ciutadana en els Espais Públics aquest dissabte. S’ha fet a la Baula i ha comptat amb la participació de l’ex-tinent d’alcalde de Badalona José Téllez, i l’ambientòleg de Lleida Jordi Prats.

Aquest és el 7è debat de ciutat que l’Assemblea de la Crida per Lleida-CUP porta a terme, amb la intenció de debatre diferents temes de ciutat de cara elaborar el programa electoral de les eleccions de maig. L’objectiu és teixir ciutat i que el programa tingui el màxim pes de grups d’interès i ciutadania des d’una òptica transformadora. Per això els debats s’estan duent a terme en diferents barris de la ciutat. Fins a la data, més de 200 persones de Lleida, i de diferents barris hi estan participant.

José Téllez ha explicat l’experiència que Guanyem Badalona va dur a terme en temes de participació i la importància que tenen els espais púbics en una ciutat afirmant que; “Garantir que s’autoorganitzi el veïnat, participació com a capacitat dialèctica entre administració i veïnat, és l’eina principal de cohesió i convivència”, “El feixisme creix quan en barris amb molta densitat i hi ha poc espai públic. Aleshores hi ha competitivitat per a ocupar-lo. Crear espais públics és una mesura antifeixista”.

Per la seva banda, Jordi Prats, ambientòleg de Lleida, ha donat el seu punt de vista de la realitat de la ciutat; “Cal liderar el canvi des de l’ajuntament, cal responsabiltat per liderar. Cal reorganització de regidories. A mediambient li falta poder dins l’organització de ciutat, perquè avui les polítiques mediambientals estan diluïdes”.

Després de les dues intervencions, se n’han deriviat dos debats per tractar ambdós temes separadament, d’on estan sorgint les mesures concretes que l’assemeblea presentarà al programa.