La GAIP exigeix a la Paeria una sanció per no facilitar informació econòmica sobre el servei d’aigua

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública de la Generalitat sol·licita que s'incoï aquest procediment sancionador al responsable municipal que no va facilitar la documentació que havia reclamat el Comú de Lleida

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública de la Generalitat (GAIP) ha demanat que l’Ajuntament de Lleida incoï un procediment sancionador a la persona que hauria omès la seva responsabilitat municipal per no haver facilitat al Comú de Lleida la informació econòmica sol·licitada per aquest grup municipal sobre el servei públic d’abastament d’aigua al municipi, l’increment del preu de l’aigua i les inversions efectuades per la concessionària que el gestiona. A través d’una resolució, la GAIP estima la reclamació d’informació del Comú, que des del desembre del 2016 porta demanant a la Paeria aquesta informació “havent tingut d’interlocutor al director de Serveis i Coordinació General, Josep Farrero”. Davant “el silenci de l’Ajuntament de Lleida”, el Comú de Lleida es va adreçar l’abril del 2017 a la GAIP, que va emetre una resolució favorable a la queixa de l’agrupació d’electors. Fa uns dies i davant “l’incompliment parcial” d’aquell requeriment, l’organisme ha fet arribar a la Paeria una nova resolució demanant-li ara que iniciï d’aquest procediment sancionador.
El Comú de Lleida denuncia que “Àngel Ros segueix amagant els motius que han portat a què la factura de l’aigua –a la capital del Segrià- sigui 3,5 vegades més elevada que fa 13 anys”. Per poder indagar en aquest increment, l’agrupació d’electors porta demanant des del finals del 2016 a la Paeria informació econòmica relacionada amb el servei públic d’abastament d’aigua a Lleida, sobre l’increment del preu de l’aigua i també vol conèixer les inversions efectuades per la concessionària que gestiona aquest servei.

Davant la manca de resposta municipal, el Comú es va adreçar a la GAIP, que el 20 d’abril del 2017 va emetre una resolució favorable a la petició de l’agrupació d’electors. Però davant “l’incompliment parcial” d’aquella resolució per part de la Paeria, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública va fer arribar el 4 de gener del 2018 una nova resolució a l’Ajuntament de Lleida en la qual li demana que incoï un procediment sancionador contra el responsable municipal encarregat d’haver facilitat la informació, “considerant que la manca d’atenció del requeriment d’execució pot ser constitutiu d’infracció molt greu al dret d’accés a la informació pública”, segons recull la resolució envidada recentment per la GAIP a la Paeria.

La GAIP considera que el grup municipal reclamant “té dret a accedir a la informació sol·licitada, en tractar-se d’informació econòmica directament relacionada amb la gestió d’un servei essencial, com és el servei públic d’abastament d’aigua al municipi, i, en particular, amb l’increment del preu de l’aigua que ha tingut lloc en els darrers anys i amb el deute important que la concessionària que el gestiona reclama en l’actualitat a l’Ajuntament de Lleida”. “La petició d’informació sobre les inversions fetes per la concessionària des de l’inici de la concessió, l’any 1994, és pertinent als efectes de comprovar i controlar el deute acumulat per l’Ajuntament amb ella des d’aleshores, així com l’evolució del preu de l’aigua, i no resulta, per tant, desproporcionada als efectes de controlar la gestió d’aquest servei públic municipal”, afirma la GAIP en la seva resolució.

El Comú ha exigit aquest dilluns via instància a l’alcalde Àngel Ros que compleixi amb la resolució de la GAIP, faciliti tota la informació sol·licitada i que procedeixi a incoació del procediment sancionador en relació amb l’incompliment d’execució de la resolució.

Des del Comú denuncien que Ros “amaga informació i segueix incomplint resolucions de la GAIP tal com ja va demostrar en la seva compareixença a la Comissió de Transparència”. En el cas de la informació sobre l’aigua, l’agrupació d’electors considera que “la gent té dret a conèixer tots els moviments econòmics que hi ha darrera l’augment del preu de la factura de l’aigua en un 246% des que Àngel Ros és alcalde”.

L’equip de govern de l’Ajuntament de Lleida nega “rotundament” haver amagat informació sobre les tarifes de l’aigua

Per la seva banda, l’equip de govern de l’Ajuntament de Lleida ha negat “rotundament” que hagi amagat informació sobre les tarifes de l’aigua “que s’aproven, sempre, amb un procés legal i transparent”. Així mateix, lamenta que “el Comú es dediqui a demanar ingents quantitats de documents i expedients de més de 20 anys d’antiguitat, que ja van ser ben gestionats al seu moment i que ja van ser fiscalitzats, per tant, sobre els quals no hi ha cap ombra de dubte”.

El govern municipal de la Paeria remarca que el cost de la tarifa de l’aigua “es correspon a la qualitat i a la creixent tecnificació d’un servei públic tan essencial per a la ciutat com el subministrament d’aigua”. En aquest sentit, recorda que “s’han fet en els darrers anys importants inversions per millorar el servei i adaptar-lo a les necessitats d’eficàcia i d’eficiència, amb obres d’envergadura com el nou dipòsit de 75.000 metres cúbics que garanteix una reserva per a tres dies, una nova canonada des de l’embassament de Santa Anna, una nova Estació de Tractament d’Aigua, renovacions del servei i noves infraestructures a l’Horta de Lleida”. “Aquestes i altres actuacions permeten a Lleida gaudir d’uns dels subministraments d’aigua de més qualitat i més tecnificat d’arreu de Catalunya”, assenyalen des de l’equip de govern socialista.

L’aprovació de les tarifes, “legal i transparent”, segons l’equip de govern socialista

Des de la Paeria remarquen que els expedients de variació de les tarifes de l’aigua, des de l’inici del contracte amb Aigües de Lleida (com succeïa abans en la gestió directa per l’Ajuntament), “s’han aprovat, sempre, seguint tots els requisits legals” (aprovació primer pel Ple municipal i aprovació definitiva per la Comissió de Preus de Catalunya, que és qui en té les competències”.

Per tant, “tota la informació justificativa sobre les tarifes es troba en els expedients corresponents i, en el seu moment, es va trobar correcta, tant pels òrgans de fiscalització interna (la Intervenció Municipal) com per la Comissió de Preus de la Generalitat”, segons l’equip de govern de l’Ajuntament de Lleida, que deixa clar que, en conseqüència, “no s’amaga res”.

En aquest sentit, el govern municipal assenyala que les peticions d’informació realitzades pel Comú “fan referencia a la gestió del contracte i no específicament als expedients d’aprovació de tarifes, expedients que estan a disposició dels regidors, tant a l’Ajuntament com a la Comissió de Preus de la Generalitat”.

“La Paeria ja va facilitar al maig el gruix de la informació demanada pel Comú” 

Pel que fa a la petició d’informació sobre el contracte d’aigües que fa el grup del Comú, l’equip de govern del PSC remarca que el gruix dels continguts demanats (que comprenen anys d’exercici des del 1994 fins a l’actualitat) “ja va ser lliurat el passat més de maig”. “Aquesta tramesa contenia un informe explicatiu i un conjunt de 88 fitxers que incloïen el detall de les principals dades econòmiques del contracte per a cadascun dels anys compresos entre l’inici del contracte 1994 i la modificació aprovada el 2012”, segons asseguren des de l’equip de govern. En aquest sentit, “les dades per a cada any incloïen els acords d’aprovació del compte anual, els informes pertinents de la intervenció, així com el detall de totes les obres d’inversió executades”.

Per això, el govern municipal considera que “s’ha donat la informació que permet conèixer la gestió, any a any, del contracte amb detall d’allò que s’ha liquidat a favor d’Aigües de Lleida” (cost del servei i repercussió de les inversions, i el cànon resultant a favor de l’Ajuntament, o a favor d’Aigües de Lleida segons els anys).

A partir de la modificació del contracte de 2012, es canvia el model econòmic de gestió del servei, raó per la qual la informació dels expedients és diferent, segons remarca l’equip de govern. Tanmateix, “això no incideix en la tramitació dels expedients de modificació de tarifes, que no es veuen afectats”. Per tant, el govern municipal de la Paeria reitera que “no s’amaga aquesta informació” i assegura que “la consulta d’aquests expedients a disposició dels regidors, dona també tota la informació sobre la justificació dels augments de tarifes aprovats”.

Des de la Paeria assenyalen que “s’ha lliurat el gruix de informació la demanada pels anys 1994-2012 i que “es lliurarà immediatament la del període 2012-2017”.

Finalment, l’equip de govern insisteix que, al marge que pugui mancar una part de la informació –que, cal recordar, es remunta a 1994 “amb la dificultat que això suposa”-, en el fet que “les dades essencials, any a any, de la gestió del contracte s’han facilitat”. I també remarca que “la justificació dels augments de tarifes està perfectament explicada als corresponents expedients tarifaris aprovats per la Comissió de preus de la Generalitat”.