ERC-Avancem considera “irreals i sense lloc a la innovació” els pressupostos de la Paeria per 2018 i exigeix rigor a l’equip de govern

Des del grup municipal consideren que entre les quantitats pressupostades i les executades hi ha una diferència “abismal, tant pel que fa als ingressos com a les despeses”

El grup municipal ERC-Avancem ha presentat 34 esmenes als pressupostos de la Paeria per l’any 2018, referents a despeses corrents i inversions. El portaveu republicà, Carles Vega, ha valorat els pressupostos com “irreals, molt poc flexibles, amb una estructura repicada d’un any a l’altre i sense voluntat d’innovar”. Afirma que entre les quantitats pressupostades i les executades hi ha una diferència “abismal, tant pel que fa als ingressos com a les despeses”.

L’estructura pressupostària contempla que la gran majoria d’inversions provindran de la venda de solars. L’agrupació critica que en anys anteriors les previsió d’ingressos lligats a la venda de terrenys municipals ascendien a uns 6 milions, quan, en realitat, “la quantitat rebuda ni s’apropa a la prevista”. En aquest sentit, consideren que entre les quantitats pressupostades i les executades hi ha una gran diferència i que és important plantejar un model de ciutat.

Carles Vega explica que no s’han dut a terme moltes accions bàsiques, com seria l’aplicació de tecnologia a una millora d’eficiència energètica. Especifica que, en aquest aspecte, l’única acció realitzada suposa el canvi de llums d’incandescència a llums LED en alguns punts de la ciutat. Des del grup municipal lamenten que s’hagi abandonat el pacte d’alcaldes per eficiència i energia sostenible. Proposen, diuen, partides dirigides a la promoció de l’eficiència energètica sostenible entre la ciutadana i les institucions. Veuen positiu adoptar-les en base al concepte d’Smart City, una ciutat intel·ligent que promogués inversions, estudis i promocions de la recerca.

D’altra banda, des del grup municipal republicà afirmen que el pressupost s’ha fet sense contemplar l’escenari d’un pla de sanejament. En referència a la proposta de tornar a municipalitzar els aparcament de zona blava, proposen l’aplicació de l’acord ja signat. Aquest estipula que els guanys obtinguts per l’empresa, que es situa prop d’un milió i mig d’euros a l’any, quedin incorporats al pressupost municipal per tal de sumar capacitat d’inversió, especialment per la millora de la mobilitat, de la via pública i la seva diversificació.

Un altre punt tractat és l’opció de suprimir aquells llocs de treball que consideren prescindibles com són, diuen, els d’alcaldia. En aquests apartat s’hi contempla personal com xofers, assessors o tècnics amb sous pràcticament iguals o més alts que el del propi alcalde. Vega explica que suprimint, per exemple, un lloc d’assessor tècnic i el de la càtedra UNESCO, l’estalvi anual seria d’uns 120.000 euros en sous. Considera que aquests podrien destinar-se a la creació de 4 noves places d’educadors socials, per la regidoria de participació ciutadana, per tal de promocionar diferents tasques de civisme i cohesió social. Apunta també a despeses prescindibles en l’apartat de comunicació del propi consistori. En aquest sentit, afirma que “tot i que no ens han facilitat les dades, fent una estimació en base als estats de liquidació veiem com, actualment, la Paeria està gastant, com a mínim, 700.000 a l’any en comunicació, difusió i propaganda”. El grup municipal considera que al menys un terç d’aquesta quantitat podria destinar a altres camps o projectes, com la creació de l’espai Granados.

Com a últim punt de proposta d’esmenes, el portaveu Carles Vega, afirma que la prioritat de l’agrupació són les inversions i els serveis a la ciutadania. D’aquesta manera, insisteix en que aquestes es basin en “l’eficiència energètica, en l’aplicació de noves tecnologies i perquè els serveis d’atenció a la ciutadania treballin per la cohesió social, que ajudin a reduir la conflictivitat i afavorint la convivència a la ciutat”. Aquests llocs de treball permetrien, diu, millorar la qualitat social i l’habitabilitat d’una ciutat més amable. Finalment, Vega afirma que busquem un model de ciutat en la qual “el centre d’atenció siguin les persones i no els interessos econòmics”.

Finalment, el portaveu d’ERC-Avancem, Carles Vega, ha demanat a l’equip de govern “que compleixi amb els pactes signats, com el de la zona blava, el qual data del 25 de novembre de 2015 i que encara no s’ha complert”. També els exigeix “rigor en la despesa i en l’aplicació de les obligacions, així com oferir serveis públics de qualitat i aplicar d’un pla de sanejament”. Unes obligacions que, diu, no s’estan duent a terme “degut a la poca flexibilitat en l’estructura pressupostària, que no dona lloc a noves propostes per la ciutat i que es limita a replicar d’un any per l’altre la majoria del pressupost”.