El PDeCAT denuncia que la Paeria no publica el llistat complet dels seus proveïdors

L'equip de govern assegura que sí que els publica, tot i que només ho fa amb els proveïdors que facturen més de 3.000 euros i no apareixen al portal de la transparència

La proposta de resolució del grup municipal del PDeCAT i Unió a la Comissió Especial de la Transparència que demanava la publicació de la relació de proveïdors de la Paeria amb la despesa global anual ha quedat sobre la taula a l’espera d’un informe del secretari general i de l’interventor sobre la matèria. L’equip de govern assegura que sí que ofereix aquesta informació, però ho limita als proveïdors que facturen més de 3.000 euros, mentre que el cartipàs municipal no fixa cap límit.

La proposta ha quedat sobre la taula i s’ha demanat un informe al secretari general i a l’interventor perquè aclareixin si d’acord amb l’esperit del cartipàs s’haurien de publicar la totalitat dels proveïdors, tal i com reclama el grup municipal del PDeCAT. La presidència ha descartat que es fes cap esmena al text presentat pels demòcrates perquè implicava introduir modificacions a un assumpte que queda definit al cartipàs, Qualsevol modificació del cartipàs hauria de passar prèviament pel Ple.

En concret, la disposició addicional segona del cartipàs aprovat el 9 de juliol de 2015 diu, en l’apartat sisè, relatiu al control de la despesa, que s’ha de fer “la publicació dels proveïdors de la Paeria amb la despesa global anual, seguint les recomanacions i instruccions que a tal efecte estableixi l’Agència Catalana de Protecció de Dades”. Donat que el portal de la transparència del web de la Paeria no publica aquesta informació, el grup municipal reclama que es faci efectiu en el termini màxim de quatre mesos.

Les dades de proveïdors que facturen més de 3.000 euros no apareixen al portal de a Transparència i només s’hi pot accedir des del de la regidoria d’Economia.