La Paeria impulsa el Pla de Millora de l’Espai Públic 2022-2023

L’elaboració es desenvoluparà d’una manera participada, destacant les aportacions de les associacions veïnals

L’Ajuntament de Lleida impulsarà el Pla de Millora de l’Espai Públic 2022-2023 dins del projecte Lleida Conviu. Aquest pla és un programa sectorial d’actuacions de millora dels espais públics de la nostra ciutat, entès com una estratègia per a la millora de la percepció de la seguretat i per a l’enfortiment del sentiment de pertinença i de la identificació amb la ciutat i els seus espais.

En aquest pla, que ha estat presentat avui a totes les formacions polítiques municipals en el marc de la Comissió Informativa de Polítiques de Seguretat i Convivència, hi haurà diverses regidories implicades, a més, òbviament de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Convivència, que serà la que impulsarà i liderarà aquesta iniciativa.

Entre els objectius específics d’aquest pla dels espais públics, es vol disminuir els comportaments que pertorben la convivència; millorar la percepció de la ciutadania; implementar estratègies compartides de gestió; introduir estratègies de prevenció situacional per reduir la delinqüència, els comportaments vandàlics i la sensació d’inseguretat, o augmentar la participació i corresponsabilitat de la ciutadania en el manteniment d’aquests espais.

Les mesures inclouen la revitalització d’aquests espais, campanyes informatives i educatives, millora de la connexió entre els barris per bastir una xarxa urbana contínua i l’aplicació de les ordenances municipals relatives al seu manteniment.

Tant el procés d’elaboració d’aquest pla com la seva execució tindran un dimensió participativa molt important, vehiculada a través dels consells de barri, amb una especial rellevància atorgada a les associacions de veïns.

El primer pas del Pla tindrà lloc aquesta setmana amb el lliurament als grups municipals de les bases per a l’elaboració del pla. A la següent comissió s’aprovarà la proposta definitiva de les bases, amb la incorporació de les aportacions dels grups municipals i dels tècnics municipals de les regidories implicades. L’objectiu és que la proposta definitiva s’aprovi al ple de desembre perquè l’elaboració del pla operatiu i la seva posterior aprovació es facin el gener de 2022 perquè es pugui aplicar durant tot aquell any.

D’altra banda, les accions emmarcades en el projecte Lleida Conviu per enguany es mantindran tal i com estava previst. Les accions són, d’una banda, la creació d’un grup de treball intern, com un espai de trobada entre els tècnics municipals per a l’execució de projectes transversals i per generar i compartir dades i informació rellevant per a la diagnosi i projecció de noves intervencions en l’àmbit de la convivència i el civisme, i, d’altra banda, el seguiment i avaluació de les intervencions realitzades en el Centre Històric en relació amb la promoció del civisme i la convivència.

A més d’aquestes dues accions i del Pla de Millora dels Espais Públics, amb la voluntat d’esmerçar més recursos i esforços, el projecte Lleida Conviu es completarà amb l’elaboració del Pla Estratègic Local de la Convivència i el Civisme, que es licitarà en les properes setmanes i que té un termini previst per l’elaboració de 9 mesos.

Aquest Pla Estratègic inclourà una diagnosi elaborada de forma participativa, amb els seus objectius i accions, així com els mecanismes d’avaluació i retiment de comptes. També inclourà el pla operatiu per al primer any d’implementació i les mesures previstes en el Projecte Lleida Conviu, tenint en compte també les conclusions i recomanacions de l’Àgora de Convivència del passat mes de desembre.

Respecte al Pla de Millora de l’Espai Públic 2022-2023, l’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, va assegurar que “comptem amb la col·laboració de tots els partits, tant pel que fa a les aportacions al document de bases com, posteriorment, en tota la fase d’elaboració del pla. Considerem que tant les bases com els objectius recullen les demandes plantejades per diversos grups municipals i entitats veïnals en relació amb la seguretat i la neteja. Amb aquesta actuació, busquem la pluralitat màxima i la complicitat per treballar plegats per la millora de la nostra ciutat en benefici de tots els nostres conciutadans i conciutadans”.