La Paeria aprova un nou calendari de pagament dels tributs per ajudar la ciutadania

Les persones i entitats que no puguin afrontar els pagaments els podran fraccionar i ajornar

Imatge de la façana del Palau de la Paeria de Lleida. ACN

L’Ajuntament de Lleida ha aprovat un nou calendari de pagament dels tributs municipals dins del paquet de mesures que ha endegat per donar suport a famílies i empreses en l’emergència sanitària de la Covid-19.

Els impostos no domiciliats es podran fer efectius fins al 20 de juliol. En el calendari anterior el límit era el 20 de maig.

Així mateix, en el Ple d’ahir es van aprovar mesures per permetre el fraccionament o ajornament per a les persones que en aquests moments no poden fer front al pagament.

Pel que fa als tributs domiciliats, l’Ajuntament de Lleida ha posat al cobrament l’Impost de Vehicles i la taxa de recollida d’escombraries per disposar de liquiditat i fer el pagament de les factures als professionals, les empreses que els presta el servei i garantir els salaris dels empleats.

En cas que es vulgui ajornar el pagament dels rebuts domiciliats de l’Impost de Vehicles i de la taxa de recollida d’escombraries, el contribuent pot retornar la domiciliació bancària i fer el pagament dins del nou termini de recaptació en voluntària, fins al 20 de juliol. També té l’opció de sol·licitar un fraccionament dins de l’exercici del 2020.

La tinent d’alcalde Jordina Freixanet ha assenyalat que “l’Ajuntament de Lleida és al costat de la ciutadania” per fer front als efectes econòmics de la crisi del coronavirus. Ha encoratjat les persones o entitats que en aquests moments tenen una situació financera compromesa a informar-se’n a través de l’OGAT (Oficina de Gestió i Atenció Tributària) i a acollir-se al paquet de mesures de fraccionament o d’ajornament de tributs que ha impulsat la Paeria.

L’OGAT atén la ciutadania a través del 973 700 420, de l’adreça electrònica ofgestio@paeria.cat i de l’Oficina Virtual Tributària de l’Ajuntament de Lleida.