Desestimat el recurs de la Generalitat sobre el trasllat dels béns de Sixena

Aquest dimarts finalitza el termini fixat per la jutge perquè la Generalitat comuniqui al govern d'Aragó com pensa traslladar les 44 peces que hi ha al Museu de Lleida

El Jutjat de primer instància i instrucció número 1 d’Osca ha desestimat el recurs de reposició interposat pel Govern contra la resolució d’aquest jutjat que requeria a la Generalitat que comuniqués al govern d’Aragó, com a molt tard aquest 25 de juliol, la manera en què pensa traslladar els 44 béns de Sixena que hi ha al Museu de Lleida que estan en litigi. Cal recordar també que la jutgessa va fixar el 31 de juliol com a data límit per fer aquesta entrega. En el seu escrit, la magistrada considera que amb el recurs presentat per la Generalitat “no s’aporta fonament jurídic algun en relació amb el fons de l’assumpte, mantenint-se la resolució dictada en tot el seu contingut respecte als 44 béns restants i que consta en la interlocutòria del 27 de juny i en el seu aclariment, amb data de 29 de juny, amb les advertències legals realitzades”. En aquest sentit, la jutge va advertir que si la Generalitat incompleix l’ordre de trasllat provisional, podria ser acusada d’un delicte de desobediència.
La jutge remarca en el seu escrit, citant al Tribunal Constitucional, que si les sentències no es complissin seria una mera declaració d’intencions sense força jurídica alguna. Així mateix, recorda que els 44 béns en litigi que es troben al Museu de Lleida estan afectes a un monument nacional –declarat com a tal el 1923 per l’Estat- i que la seva venda va ser anul·lada, motiu pel qual n’ordena el trasllat al Monestir de Sixena.

En el darrer recurs de reposició presentat contra la sentència del Jutjat número 1 d’Osca que li obliga a lliurar les 44 peces de Sixena que hi ha al Museu de Lleida, la Generalitat al·legava que els béns no podrien sortir d’aquest equipament museístic sense que abans el Consorci del Museu n’exercís el seu dret de defensa. El Govern insistia en demanar que s’aturés l’execució provisional de la sentència que obliga a lliurar l’art i que es permetés a dos tècnics designats pel Departament de Cultura que puguin comprovar in situ i informar sobre les condicions en què es troben els béns exposats provinents del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), lliurats l’any passat.

En el recurs, el Govern també adduïa la impossibilitat del retorn atès que els béns afectats es troben en mans de terceres persones alienes al plet o a la falta de condicions físiques de les instal·lacions del Monestir de Sixena per rebre’ls.

A més, la Generalitat al·legava la possessió de Monestir de Sixena per terceres persones alienes al procés (Comunitat de Belem), i que els béns objecte d’aquesta execució professional conformen una col·lecció que no pot ser disgregada, d’acord amb la Llei Catalana de Patrimoni Cultural. D’altra banda, la Generalitat esgrimia que, d’acord amb la funció social del Dret de Propietat, li correspon l’exercici de les competències jurídico-públiques sobre els béns procedents de Sixena, atès que són uns béns sotmesos a l’Administració catalana.

Recordem que quan tot just s’estava a punt de complir l’any del termini que va fixar la jutgessa d’Osca per lliurar els béns de Sixena el 25 de juliol de 2016 –ara fa un any-, la magistrada va emetre el 27 de juny passat una nova interlocutòria fixant nous terminis en el litigi per fer complir la sentència provisional. Un primer per al 25 de juliol, aquest cop de 2017, per informar del com i el quan del lliurament, i un segon per al 31 de juliol, per fer-lo efectiu. Fins al moment, la Generalitat no ha comunicat com i quan pensa portar a terme el trasllat, malgrat que aquest dimarts finalitza el termini imposat per la jutge per notificar-ho al govern d’Aragó. El la interlocutòria del 27 de juny la jutge d’Osca també advertia que si la Generalitat incompleix l’ordre de trasllat provisional, podria ser acusada d’un delicte de desobediència.