Sant Pere de Ribes promou el reciclatge de vidre en bars i restaurants

L’Ajuntament dona continuïtat a la campanya duta a terme el 2019, en què es va aconseguir el ple compliment de les normes de reciclatge per part del sector

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes durà a terme a partir de finals de novembre una campanya per promoure el reciclatge del vidre en els establiments comercials de l’anomenat sector HORECA (serveis de menjar). L’objectiu és oferir suport en la correcta gestió dels residus de vidre, informar sobre la normativa vigent i resoldre possibles dubtes a l’hora de separar cada tipologia de residu en els diferents contenidors. La iniciativa, en col·laboració amb l’entitat sense ànim de lucre Ecovidrio, reforça la realitzada el 2019, en què es va aconseguir el ple compliment de les normes de reciclatge per part dels negocis d’hostaleria i restauració als quals anava adreçada.

En aquesta segona fase, un 70% dels establiments del sector rebran una carta informativa explicant-los la campanya. Amb posterioritat, és previst dur a terme visites presencials entre els grans generadors de residus i en els negocis detectats com a no recicladors en alguna visita de la campanya duta a terme el 2019. Paral·lelament, es repartiran cubells totalment gratuïts per separar els envasos de vidre (ampolles, pots i flascons de vidre sense taps) entre els establiments del sector que no en disposin. La iniciativa també contempla adreçar cartes d’advertiment als establiments on s’hagi detectat un incompliment en la gestió dels residus de vidre, amb la previsió de l’obertura d’expedients sancionadors, si no es corregeix la situació.

Sant Pere de Ribes compta amb un cens de 113 establiments d’hostaleria i restauració, que el 2019 van rebre una primera visita informativa. Tot seguit, es va oferir una segona visita de verificació i advertiment als locals dubtosos i els no recicladors, que va culminar amb la comprovació que el 100% dels establiments reciclaven correctament el vidre. Per aquest motiu, no va fer falta dur a terme una tercera tanda de visites de verificació final, prevista inicialment.

Gairebé 20.000 tones de residus el 2020

El municipi de Sant Pere de Ribes va generar gairebé 20.000 tones de residus durant l’any 2020. En el mateix període, es van dipositar un total de 686,76 tones de vidre en els contenidors d’aquest tipus de residu, una xifra que inclou empreses i particulars.

El sector de l’hostaleria i la restauració va generar un 52% dels residus d’envasos de vidre d’un sol ús comptabilitzats el 2019 a tot l’Estat espanyol. Segons dades d’Ecovidrio, un 48% dels establiments no reciclaven per falta de temps (el 41,7%), per manca d’hàbits (el 36,7%) o bé per falta d’espai (el 33,5%). A més, es va detectar que el 30% del vidre procedent de l’hostaleria es perdia en la fracció de resta amb destinació abocador, fent que no pogués ser reciclat i, per tant, sense possibilitat de donar-li una nova vida. Per redreçar la situació, es fa necessari aplicar la normativa vigent relacionada;  posar-la en coneixement del sector a través de campanyes d’informació i sensibilització com la que es troba en marxa, i vetllar pel seu compliment mitjançant actuacions d’inspecció i control.