L’Ajuntament d’Olivella estima en 185.000 euros elcostde restablir la normalitat al municipi després del temporal Glòria

Des del primer moment, l’Ajuntament d’Olivella i altres entitats van fer front a les reparacions i resolucions d’incidències per restablir la normalitat, especialment en matèria de gestió forestal, desperfectes a la via pública i enllumenat públic. Algunes de les feines encara s’estan realitzant ara i, altres, s’han de fer en les properes setmanes.

L’Ajuntament d’Olivella ha tramitat la declaració d’emergència per realitzar les actuacions necessàries i ha sol·licitat subvencions per a l’emergència municipal a la Diputació de Barcelona i a l’Estat. Aquestes accions ascendeixen a 185.158,45 euros (IVA inclòs), segons les primeres estimacions.

Les actuacions per restablir la normalitat al municipi han consistit, des del primer moment, en restablir la circulació a la via pública i la retirada de restes forestals, restablir la circulació als camins públics, restablir el normal funcionament de l’enllumenat públic i restituir l’ús de les infraestructures públiques.

A continuació, es repassen les tasques que s’han fet o cal fer:

Gestió forestal: 55.757 euros

Lloguer de vehicles i maquinària
S’han llogat un camió cistella, perquè la brigada municipal pogués retirar arbres; un camió pop per recollir la fusta acumulada; i un tractor cabrestant amb un equip de dos motoserristes per donar suport a la retirada de fusta.

Formació i treball
L’Ajuntament d’Olivella té contractada l’empresa Formació i Treball per al manteniment de les franges perimetrals i, per tant, disposa de brigada amb eines forestals. Per aquest motiu, des del primer moment, els treballadors d’aquesta empresa van participar en els treballs d’emergència, col·laborant amb els serveis municipals i l’ADF per retirar arbrat.

• S’han retirat més de 250 arbres caiguts a la via pública, carreteres o habitatges.
• S’han retirat més de 200 arbres o branques amb perill de caiguda o repenjats.
• Més de 50 arbres s’han recollit de zones rústiques, fora de la zona urbana, afectant a camins.
• S’han recollit més de 40 arbres de zones verdes interiors.
• S’han detectat 3 casos d’arbres que han caigut a la via pública afectant directament els habitatges.

Enllumenat públic: 78.325 euros

Els danys en l’enllumenat públicconsisteixen en la caiguda de llumeneres i cablejat a la via pública. Les actuacions realitzades engloben la retirada de les llumeneres trencades i la reposició per noves, la recollida del cablejat penjant i actuacions de rearmat deles proteccions saltades en els quadres elèctrics.

Desperfectes als carrers i als equipaments públics: 55.000 euros

• S’han de reparar les malles i el tensat del cablejat a l’avinguda Mas Mestre afectats per despreniments de terres.
• També cal retirar les roques que van caure i posarien en perill els usuaris de la pista esportiva del Ganxo i s’instal•larà una malla de protecció.
• S’han produït trencaments de paviments, a voreres i calçades, per les arrels dels arbres.
• També s’han de reparar alguns paviments de les voreres i les calçades que es van trencar per la maquinària que va treballar en les operacions d’emergència.
• El mobiliari urbà de les zones verdes municipals també s’ha vist afectat, com ara la pèrgola del camp de futbol o la tanca de fusta de la zona infantil del Carrer del Sol.