Vilanova i la Geltrú presenta el seu pla de projecció internacional

El nou pla d'internacionalització perfila les estratègies i actuacions a desenvolupar en el futur tot implicant universitat, empresa, societat i administracions públiques.

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú presenta el Pla d’Internacionalització de Vilanova i la Geltrú que serà l’instrument per a la projecció i consolidació de les empreses i agents econòmics locals en els mercats exteriors. El document del pla fixa els objectius, estratègies i accions a seguir per acompanyar, assessorar i promoure la projecció internacional de Vilanova. Aquest serà l’instrument per a potenciar la presència, expansió i consolidació de la ciutat en el marc internacional i el conseqüent suport als agents locals en la seva acció en els mercats exteriors. La presentació serà el pròxim dijous, 26 d’abril a dos quarts de dotze del migdia al vestíbul de l’espai Crea&Co, a la planta baixa de Neàpolis.

El document que s’ha estat treballant durant el darrer any es fixa com a objectiu liderar els processos d’internacionalització que concerneixen a tot l’ajuntament, i en especial dels sectors econòmics locals contribuint al desenvolupament sostenible del teixit emprenedor atenent a les dimensions econòmica, social i ambiental.

El pla posa les bases per impulsar la projecció internacional local aprofitant els seus punts forts. També es planteja fer visible i millorar la capacitat d’atracció de la ciutat aprofitant la seva posició com a ciutat cohesionada i amb un elevat nivell de qualitat de vida. En aquest sentit, el pla es proposa també reforçar les estructures de govern i els instruments de gestió per esdevenir un referent i acompanyar els agents econòmics en el camí de la internacionalització en facilitar de forma efectiva i eficient aquest procés.

El pla ha estat redactat per l’equip dirigit per Agustí Fernández de Losada, Director d’Estudis i Assistència Tècnica Internacional de Tornos Abogados. La seva preparació i redacció ha comptat amb el finançament i suport de la Diputació de Barcelona a través de la Direcció de Relacions Internacionals i l’Oficina d’Europa i estratègia Internacional. En el procés de confecció de les diagnosis prèvies i de redacció del mateix pla d’internacionalització l’equip de treball ha comptat amb la col·laboració de professionals de tots els agents implicats: universitat i recerca, representants de l’empresa i associacions empresarials, moviments associatius, cívics i socials i tècnic de l’Administració. Les seves aportacions han estat cabdals per consolidar els fonaments del pla i garantir-ne la seva transversalitat en les accions.

Neàpolis, i la seva activitat al voltant del sector de la creació, la innovació i les tecnologies serà un dels agents principals en la detecció i promoció del talent local i en la seva projecció.

En aquest sentit, el pla planteja la necessitat estratègica de captar projectes, inversions i oportunitats internacionals i de suport al talent incorporant mecanismes d’acollida a les empreses i emprenedors, però també organismes i actors que hi contribueixin. En aquest context es planteja implicar la ciutat en l’organització de fires i congressos internacionals en la línia d’esdeveniments i reforçant la xarxa d’assessors i experts en aquest àmbit.

Aprofitar les experiències d’èxit que inclouen el component del coneixement, la creativitat i la innovació com el Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques o el VIDA Festival per capitalitzar els impactes de la projecció exterior que fan de la ciutat és un altre dels objectius. En aquest punt es planteja també promoure accions semblants en altres àmbits de valor afegit contrastat com l’atenció a la dependències i la gent gran, el sector de les indústries culturals i creatives, la nàutica i l’aeronàutica, etc. apostant per una col·laboració mixta que impliqui la universitat i les empreses.

Un d’aquests àmbits específics d’actuació és el Cultural vinculat a la singularització del mar com a patrimoni paisatgístic, natural, i dipositari de la tradició marinera local. Un capital que ha de vincular-se amb altres eines com el Pla de Màrqueting turístic i la singularització que proposa en relació a elements com les platges, la gastronomia, o fer del port un hub en temes de transport i manteniment d’embarcacions. etc.

El Pla propugna també, des d’una perspectiva social, la seva vinculació al Pla Director de Cooperació Internacional per al Desenvolupament. El document concep la cooperació com a un instrument més de promoció i relació amb el món. Una visió que, a més a més, confereixen una càrrega positiva de valors en tant que promotor d’accions solidàries i amb un abast i impacte social rellevants.

El pla es planteja incidir de forma transversal en la promoció de la formació potenciant activitats específiques així com les relacions amb les universitats o potenciant el Campus Universitari de la Mediterrània.

Entre algunes de les accions derivades, el document es proposa revisar la gestió i la dinamització de l’actual xarxa d’ambaixadors de la ciutat posant en qüestió les seves funcions i dinàmica actual de treball. També es plantegen accions en relació als agermanaments amb Merignac i Matanzas tot proposant l’establiment de relacions amb altres ciutats mitjanes d’Europa, Estats Units, Àsia i Amèrica Llatina. En aquest sentit, el pla recomana establir vincles amb les actuals xarxes de ciutats en constatar l’emergència d’aquestes al món.

A la presentació del Pla d’Internacionalització es preveu l’assistència de l’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras; la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Glòria Garcia; el director de la Direcció de Relacions Internacionals , Xavier Bertrana, i la cap de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional de la Diputació de Barcelona, Concepción Odriozola Eizaguirre, així com el coordinador de la redacció de l’estudi, Agustí Fernández de Losada i el director l’Agència Publica d’Innovació; Joan Carles Lluch.