Una delegació de Neàpolis viatja a Tallin

La capital d'Estònia punt de trobada de les sis ciutats integrades al projecte TechRevolution dins el programa URBACT de l'UE

Imatge de Neàpolis. Foto: Aj. VNG

Una delegació de Neàpolis s’ha desplaçat a la capital d’Estònia, Tallin, per participar en unes jornades de treball i observació en el marc del projecte TechRevolution. Vilanova i la Geltrú participa, a través de Neàpolis, amb sis ciutats europees més en aquest projecte inscrit en el programa URBACT de la Unió Europea.

Les sessions de treball s’han plantejat com una estada immersiva per conèixer i aprendre de l’experiència de Tallin com a hub digital de les repúbliques bàltiques. Tallin destaca com un gran pol d’atracció d’empreses emergents de base tecnològica. Per aquesta raó ha estat escollida com a model o exemple que pugui orientar les sis ciutats implicades en el projecte TechRevolution per observar i aprendre quins han estat els mecanismes, accions i instruments que han contribuït al bon posicionament de la ciutat en aquest àmbit.

Durant els dos dies programats per a les sessions de treball les delegacions de Barnsley, Regne Unit; Vilanova i la Geltrú, Catalunya; Pardubice, República Txeca; Bacau, Romania; Schiedam, Païssos Baixos; el Pireu, Grècia i Nyíregyháza, Hongria, escoltaran els diversos agents dinamitzadors adscrits a les organitzacions que promouen el desenvolupament de l’economia digital a Estònia.

La primera jornada han pogut conèixer la història d’Estònia després de la seva independència de la mà d’Aivar Hiio, director executiu del centre de governança digital Practus. En la seva intervenció Hioo ha exposat com han influït les diferents etapes i fets puntuals en el desenvolupament d’start ups que han esdevingut els unicornis de l’economia d’Estònia. Les empreses unicorni són empreses emergents de perfil tecnològic i poden arribar a assolir valors de mil milions de dòlars per què són negocis emergents i innovadors amb una gran quota potencial del mercat i que poden ser fàcilment escalables. Això les permet créixer ràpidament i esdevenir internacionals.

Practus proporciona serveis i assessorament a socis internacionals que visiten Estònia. L’objectiu és facilitar els intercanvis entre organitzacions interessades a iniciar, establir o consolidar processos de transferència d’innovació. El centre ofereix programes de formació i serveis de consultoria sobre transformació digital a organismes públics de tot el món i té com a missió contribuir a la construcció d’una societat digital.

L’objectiu de les sis ciutats participants del projecte TechRevolution és crear una xarxa d’intercanvi de coneixement en matèria de desenvolupament econòmic. Aquesta xarxa es basa en la transferència de bones pràctiques reconegudes i identificades per la ciutat que lidera el projecte, Barnsley (Regne Unit). ). Durant la primera sessió, representants de Barnsley han debatut com el suport de la ciutat als seus emprenedors basat en un diàleg constant és vital per generar emprenedors que creïn oportunitats de negoci.

El projecte ara es troba en el seu equador. Fins ara, Les ciutats participants han hagut d’organitzar i implementar un URBACT Local Group (ULG). Aquest col·lectiu concentra els agents implicats que són centrals i decisius per al desenvolupament socioeconòmic de cadascuna de les ciutats. En el cas de Vilanova, aquest ULG s’ha concretat a través de la creació del FIL- Fòrum de la Innovació Local. El FIL és un col·lectiu divers integrat per emprenedors, entitats del tercer sector, representants de les universitats i centres de recerca, agents econòmics i socials que compta amb l’impuls i coordinació de Neàpolis. Sota la premissa de ser un espai autogestionat i amb un baix nivell d’intervenció per part de l’administració pública el FIL s’ha proposat com a objectiu identificar tendències, oportunitats i reptes a escala local en el desenvolupament de processos d’innovació.

El Fòrum dona veu a diferents agents socioeconòmics i és un col·lectiu heterogeni i divers que vol recollir i projectar des de les diferents sensibilitats i perfils que el conformen les estratègies d’especialització de la ciutat pel que fa a la promoció d’activitats i projectes innovadors. Del resultat dels seus projectes s’espera que la ciutat incorpori millores i avenços en la internacionalització de l’economia local, la competitivitat i la generació d’activitat empresarial. Altres funcions del fil són fer permeable i transmetre el coneixement entre diferents sectors així com detectar i potenciar noves oportunitats de negoci.

TechRevolution ha obert la porta també a la col·laboració de Vilanova amb les ciutats del Pireu (Grècia) i Schiedam ( Països Baixos). El fet que les tres són ciutats portuàries, amb activitat econòmica diversificada com la pesca, el trànsit comercial de mercaderies i el turisme fa que aquesta sigui una ocasió per intentar trobar punts en comú en el desplegament de projectes vinculats a l’economia blava. És doncs una derivada que possibilita treballar en el desplegament d’iniciatives econòmiques i socials al redós de les infraestructures portuàries preexistents. Tot plegat suposa també una oportunitat perquè aquest és un sector emergent i obert a la incorporació de solucions tecnològiques i innovadores que poden abastar des dels sectors del transport de mercaderies i logística, el turisme, la pesca a l’activitat esportiva i recreativa.

La visita de la delegació de Neàpolis a Tallin servirà per ampliar coneixement sobre l’ecosistema emprenedor tecnològic que posteriorment pugui ser aplicat a la realitat local. Un coneixement que també orientarà els diferents projectes impulsats des de Neàpolis com les estratègies per al desenvolupament de Vilanova com a ciutat intel·ligent així com els agents responsables de tutelar i conduir tot aquest procés. En la trobada a Estònia es posaran en comú els diferents avenços realitzats per cada ciutat associada i es decidiran quins han de ser els propers passos a seguir pel projecte TechRevolution.