Sitges garantirà l’accés a habitatge amb la construcció de pisos públics i més ajuts pel lloguer

Es preveuen dues promocions d’habitatge públic amb 113 pisos públics de lloguer a La Plana i Santa Bàrbara. Per facilitar l’accés a l’habitatge també s’ampliaran els ajuts de la borsa d’ajuts al lloguer fins als 300.000 euros i es compraran pisos buits a través del dret de l’administració pública a tempteig i retracta amb l’objectiu de posar-los a lloguer

L’Ajuntament de Sitges aborda el problema d’accés a l’habitatge impulsant noves mesures, algunes d’elles innovadores al nostre municipi. Una de les principals accions és la construcció d’habitatge públic de lloguer, que actualment és inexistent a Sitges. D’altra banda, el consistori amplia els ajuts al lloguer multiplicant aquesta borsa per quatre i arribant als 300.000 euros; i aposta per destinar 500.000 euros a la compra de pisos buits per destinar-los a lloguer. Totes aquestes mesures han de permetre donar resposta immediata a la ciutadania amb dificultats per accedir a un habitatge i, alhora, frenar l’increment de preus del mercat immobiliari dels darrers anys.

113 pisos públics de lloguer a La Plana i Santa Bàrbara

El consistori ha previst dues noves promocions d’habitatge públic, que permetran construir 113 pisos a La Plana i Santa Bàrbara. En concret, 70 s’ubicaran a La Madriguera i 43 a Can Pei. La ciutadania interessada a llogar algun d’aquests habitatges haurà de fer la sol·licitud a l’Oficina Local de l’Habitatge de Sitges quan s’obri el període d’inscripcions, un cop s’hagi posat en marxa la construcció dels habitatges. En les properes setmanes, l’Oficina Local de l’Habitatge es traslladarà al número 9 de la plaça de l’Ajuntament. Els requisits per demanar els pisos s’han aprovat recentment en el marc de la comissió municipal que es va activar en el ple monogràfic sobre l’habitatge, celebrat el mes de gener passat, i es donaran a conèixer en els propers dies.

Aquestes promocions d’habitatge públic seran les primeres dels més de 600 habitatges que s’han acordat al ple municipal i que s’hauran d’executar en els propers anys. L’objectiu d’aquestes promocions és ampliar el gruix de població que es pot beneficiar d’habitatges públics. El consistori confia que la mesura repercutirà en el mercat fins a capgirar la tendència a l’alça dels preus. Per tant, s’espera que les noves construccions afavoreixin el conjunt de la ciutadania.

Es multiplica per quatre la borsa d’ajuts al lloguer, que s’amplia fins als 300.000 euros

Una altra de les novetats per facilitar l’accés a l’habitatge és l’ampliació dels ajuts al lloguer que ofereix actualment l’Ajuntament, que es multipliquen per quatre i passen d’una borsa de 75.000 euros durant el 2018 a una borsa de 300.000 euros aquest 2019. Aquesta ampliació econòmica pretén evitar la pèrdua de l’habitatge entre la ciutadania amb rendes més baixes, així com la marxa forçosa de sitgetans i sitgetanes a altres municipis per la impossibilitat de fer front al preu de l’habitatge. També es preveu que els ajuts permetin aturar l’increment del preu del lloguer a Sitges.

Més ajuts per arribar a més sitgetans i sitgetanes

Amb l’objectiu que més persones es puguin beneficiar dels ajuts al lloguer, recentment s’han modificat les bases per als beneficiaris dels ajuts, amb la finalitat d’arribar a un ventall de població més ampli. Per poder-hi accedir, els sol·licitants, que poden ser tant persones que viuen soles com famílies, han d’acreditar 5 anys de residència legal a Sitges (continuada o per períodes), uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a cinc vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), ser titulars del contracte de lloguer del seu domicili habitual i permanent, pagar un lloguer mensual de màxim 800 euros, tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera, estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud i pagar el lloguer de l’habitatge per transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador o propietari de l’habitatge com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

Mig milió d’euros per comprar pisos buits i posar-los a lloguer

La tercera gran mesura prevista pel consistori amb l’objectiu de garantir l’accés a l’habitatge és la compra de pisos buits a través del dret de l’administració pública a tempteig i retracta amb l’objectiu de posar-los a lloguer. L’Ajuntament compta aquest 2019 amb una una partida de mig milió d’euros per a aquesta finalitat. La compra dels habitatges es finançarà a través d’una operació de crèdit amb l’Institut Català de Finances (ICF).