Sitges, ADF, Diputació i empreses explotadores de les pedreres acorden l’arranjament de camins

Portland realitzarà l'arranjament del camí que enllaça Vallcarca i Mas Quadrell, mentre que Promsa portarà a terme l'arranjament del camí que comunica el poble de Garraf amb les masies de Campdàsens i Can Lluçà. Les tasques d'arranjament han d'estar executades abans de l’inici del període d’alt risc d’incendi forestal, el 15 de juny

Imatge de l'Ajuntament de Sitges. Cedida

L’Ajuntament de Sitges, l’Associació de Defensa Forestal (ADF), Diputació de Barcelona i empreses explotadores de les pedreres Portland i Promsa han acordat l’arranjament de dos camins situats a l’entorn on les pedreres realitzen la seva activitat. L’actuació es fa en el marc del Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals.

Mitjançant l’acord, Portland realitzarà l’arranjament del camí que enllaça Vallcarca i Mas Quadrell, mentre que Promsa portarà a terme l’arranjament del camí que comunica el poble de Garraf amb les masies de Campdàsens i Can Lluçà.

Les obres consisteixen en arranjar el ferm reomplint els forats fets per les pluges amb material de les pedreres i compactar-ho. Això millora el pas dels serveis de vigilància i extinció contra incendis, alhora que millora també l’accés al Parc per al veïnat de les masies.

Les tasques d’arranjament hauran d’estar executades abans de l’inici del període d’alt risc d’incendi forestal, el 15 de juny. En canvi, no s’actuarà sobre els trams de riera, a l’espera de l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua.

L’ADF va sol·licitar suport a l’Ajuntament per dur a terme l’arranjament dels camins.