S’intensifiquen els treballs forestals a les parcel·les municipals de Can Lloses– Can Marcer i els Colls

En un principi, no es preveuen talls de circulació de vehicles. Si fóra necessari, s’anunciarien amb antelació a les zones afectades

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes està tirant endavant actuacions forestals de prevenció d’incendis a les parcel·les municipals de la urbanització de Can Lloses – Can Marcer. Des d’aquest dilluns 20 d’agost i fins al 23 de novembre s’actuarà concretament en 77 parcel·les municipals delimitades pels carrers Pouet, Montblanc, Envalira, Avinguda Marcer de la Penya i Núria, al nord-est de la urbanització, amb un total de 4.99 ha de superfície de bosc dens i amb forts pendents. La franja d’aquesta urbanització es va obrir l’any 2009 (21.83 ha), i s’han anat fent intervencions puntuals de neteges de parcel·les municipals els anys 2013 i 2014 (3,58 ha) i les 5 ha que es portaran a terme aquest any. També es preveu actuar en un altre terreny de titularitat municipal de gairebé dues hectàrees al sector de Els Colls, situat entre la via del tren i el tram final del carrer Blaumar. Es tracta d’una zona densament arbrada amb un elevat risc d’incendi forestal donada la seva situació de fort pendent i dificultat d’accés que es troba gairebé a tocar dels habitatges de la urbanització.

Els treballs, que estan inclosos dins el Pla de Reactivació Municipal 2018-19, tenen un cost de 19.822 euros i han estat encarregats a l’empresa Ribes Forest. Bàsicament consisteixen en la neteja i desbrossat de l’estrat arbustiu i aclarida d’arbres amb l’objectiu de reduir la massa combustible de les zones boscoses com a mesura de prevenció d’incendis a les parcel·les interiors de la urbanització de propietat municipal, en un sector molt pròxim al Parc del Garraf i a l’espai natural protegit dels Colls-Miralpeix.

Ahir ja es van iniciar les taques dels preparatius, les notificacions al veïnat i el marcatge i delimitació de les zones que en són objecte. En un primer moment no es preveu que hi hagi afectació al trànsit rodat. Si fos necessari aplicar talls de circulació de vehicles s’anunciaria prèviament a cadascuna de les zones afectades, amb la qual cosa se senyalitzarien degudament els punts de treball amb cartells informatius.

Mitjançant el plànol elaborat pel Consistori, es pot observar l’espai on es porten a terme aquest seguit d’actuacions forestals, on s’aprecia una acumulació més  gran de parcel·les juntes que faciliten l’eficiència i eficàcia de l’actuació genèrica que es porta a terme des d’ara i durant els propers tres mesos, aproximadament.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes recorda als propietaris de parcel·les i cases especialment ubicades en urbanitzacions que han de prendre mesures d’autoprotecció per a incendis forestals. En aquest sentit, els habitatges aïllats han de tenir una franja de com a mínim 25 metres al voltant de les edificacions, amb la vegetació aclarida. Cal desbrossar el sotabosc i aclarir la densitat dels arbres (6 metres entre ells), allunyant de les cases tot el que pugui cremar. En nuclis i urbanitzacions forestals mantingueu una franja de protecció de com a mínim 25 metres i les parcel·les interiors també han d’estar al dia quant a manteniment i mesures preventives.

Paral·lelament al municipi segueix vigent aquest estiu el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI) conjuntament amb la Diputació de Barcelona, i en col·laboració amb l’ADF i altres dispositius de prevenció i extinció d’altres institucions, amb dos equips de prevenció (format per 2 vehicles i 4 persones) que porten a terme accions de vigilància, informatives, dissuasives i d’anticipació, adreçades a evitar l’inici dels incendis forestals.