S’inaugura la millora del subministrament d’aigua potable a la urbanització Plana Novella d’Olivella

Imatge de l'alcaldessa Marta Verdejo explicant les obres de la xarxa d'aigua. Cedida

Aquest divendres s’ha inaugurat la connexió de la urbanització Plana Novella amb la xarxa de distribució d’Aigües Ter-Llobregat (ATL). Aquestes obres garantiran el subministrament d’aigua als nuclis de Plana Novella i elcasc antic d’Olivella, que en els últims anys s’ha hagut d’abastir amb l’aportació amb camions cisterna en alguns moments de l’any.

La connexió, que garanteix el subministrament preveient el màxim creixement poblacional,l’han inaugurat l’alcaldessa d’Olivella, Marta Verdejo, el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Lluís Ridao; el diputat delegat de Turisme de la Diputació de Barcelona, Juan Luis Ruiz; i el president de la Mancomunitat Penedès-Garraf, Sergi Vallès.

Aquestes obres han tingut una durada de dotze mesos i han comportat 16 quilòmetres de canonada des de la urbanització de Can Surià fins a la Plana Novella, la construcció d’una estació de bombament de 50 m3 i un dipòsit de 250 m3 a Can Grau. La inversió ha estat d’1,3 milions d’euros, finançada per l’Ajuntament d’Olivella, amb el suport de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que va concedir una subvenció de 500.000 euros, i de la Diputació de Barcelona, que va subvencionar l’obra amb150.000 euros. També s’ha comptat amb la col·laboració i assessorament tècnic de la Mancomunitat Penedès-Garraf.

L’actuació millora el rendiment de la xarxa d’abastament i facilita el control sanitari de l’aigua, ja que els dipòsits compten amb cloració en continu, i millora el sistema de neteja dels dipòsits, al poder dur a terme la neteja sense interrompre el subministrament. Des de l’estiu els veïns ja gaudeixen d’aquesta connexió al sistema Ter-Llobregat.

Cal tenir en compte que la urbanització Plana Novella s’abastia de l’aigua de dos pous. Un d’ells va quedar fora d’ús l’any 2016 perquè va donar concentracions d’amoni i l’aigua no era apta per al consum humà. L’aigua de l’altre pou també tenia problemes de qualitat per excés de clorurs i terbolesa.

L’alcaldessa d’Olivella, Marta Verdejo, durant l’acte d’inauguració, ha agraït la col·laboració de les institucions públiques que han participat en el finançament de l’obra, i ha afirmat que “hem aconseguit que el veïnat de Plana Novella i el poble disposin d’un servei digne d’abastament d’aigua, que millora la qualitat, la quantitat i la seguretat sanitària”. D’altra banda, les autoritats assistents han valorat positivament l’esforç municipal per garantir aquest servei bàsic i han elogiat la millora del rendiment i la reducció de la petjada ambiental amb l’aprofitament de l’energia solar.

Actuacions concretes

Les canonades que connecten el dipòsit de Rocallissa (a Can Surià) amb la urbanització Plana Novella s’han executat, sempre que ha estat possible, per camins i zones no transitades. En els punts de creuament perpendicular a la carretera, s’han instal·lat mitjançant perforació dirigida. A més, les cunetes s’han fet formigonades per ampliar la calçada i recollir l’aigua d’escorrentia, fets que milloren la seguretat vial.

En quant als dipòsits, s’ha fet una nova entrada i una nova sortida al dipòsit de Can Surià, així com una caseta i un sistema de telecontrol. També s’ha fet un nou dipòsit de 50 metres cúbics i una estació de bombament amb telecontrol a la part baixa de Can Grau; i un altre dipòsit nou a Can Grau, soterrat i totalment integrat en el paisatge, de 250 metres cúbics, amb cloració i telecontrol. Al dipòsit D5 de Plana Novella s’ha fet una nova entrada i sortida, s’ha instal·lat una caseta, s’ha refet la coberta i instatal·lat un nou sistema de cloració i telecontrol.

La instal·lació al casc anticha consistit en la alimentació directa a la xarxa, a través d’una vàlvula reguladora de pressió. D’aquesta forma s’evita la utilització del pou de captació i del dipòsit Poble, que en els dos casos tenien mancances importants tant de rendiment com de seguretat.

Obres sostenibles

Les obres, que ha dut a terme Sorea, també minimitzen les afectacions a la biodiversitat del Parc Natural del Garraf. El projecte ha comptat amb una direcció d’obra medi ambiental.

Algunes des les accions s’han centrat en utilitzar maquinària adequada per a cada entorn (excavadores, rasadores i perforacions dirigides) per protegir les espècies de flora autòctona i s’ha fet una topografia del terreny per detectar tots els exemplars de margallons dins del perímetre de l’obra i evitar afectacions, desviant part del traçat o fent un transplantament proper.

També s’ha treballat amb la previsió de fer l’obra fora del període de l’època d’aparellament de l’àliga perdiguera, una espècie protegida i en perill. I en les obres complementàries s’ha evitat la presència de maquinària i s’han col·locat tendes de camuflatge.

Altes mesures que s’han adoptat tenen relació amb l’eficiència energètica, com la instal·lació de plaques solars en els dipòsits de Can Grau i de Plana Novella per generar 2.160 W cadascun i alimentar el sistema de telecontrol, de cloració i la il·luminació de la caseta. Amb aquesta autogeneració de l’energia que necessiten els dipòsits, es redueixen les emissions de CO2. També s’han integrat les instal·lacions en l’entorn per reduir l’impacte visual i ambiental, construint el dipòsit de Can Grau i l’estació de bombament soterrats.