Sant Pere de Ribes subvenciona arranjaments interiors d’habitatges de persones grans

Els destinataris són persones més grans de 65 anys i/o amb mobilitat reduïda o risc d’exclusió social

Imatge d'un dels arrenjaments a la cambra de bany. Cedida

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes posa en marxa una nova convocatòria de subvencions destinades a petites reformes bàsiques en els habitatges, tant de lloguer com de propietat, per garantir les condicions de seguretat, higiene i habitabilitat mínimes. Les obres han de servir per incrementar l’autonomia i la qualitat de vida de les persones beneficiàries en els seus domicilis i per això estan adreçades a persones més grans de 65 anys i/o amb dificultats de mobilitat o amb risc d’exclusió social empadronades al municipi. Es prioritzaran els casos de sol•licitants majors de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran, persones que tinguin acreditada la condició de discapacitat o dependència, que pateixin dificultats funcionals i/o cognitives (amb informe mèdic) i persones amb pocs recursos econòmics.

El cost previst de l’arranjament que es podrà subvencionar íntegrament no podrà ser superior als 2.700 euros i estan contemplades les actuacions en banys (substitució de la banyera o dutxa, pavimentació antilliscant i d’altres adaptacions), en cuina (principalment pel canvi de placa de gas per placa elèctrica o de gas amb desconnexió automàtica), i generals (ampliació de passos, supressió de barreres arquitectòniques, renovació d’instal·lacions en mal estat, etc.). En total, el Consistori hi destinarà 30.000 euros i es preveu atorgar 11 ajuts inicialment.

La presentació de sol·licituds es podrà fer del 18 de juny al 3 de juliol de 2019 omplint la instància que es facilitarà a les Oficines d’Atenció Ciutadana, també disponible a la web municipal (www.santperederibes.cat/municipi/serveissocials), on apareix tota la documentació a presentar i les bases de la subvenció.

No podran accedir a la subvenció les persones que rebin ajuts destinats a la mateixa finalitat ni les que superin un topall d’ingressos mensual segons la unitat de convivència que va des dels 1.138,24 euros (per a persones que viuen soles) fins als 2.276,48 euros (per unitats familiars o de convivència de 4 membres o més).

Quant al pagament de la subvenció, les persones beneficiàries tenen fins el 30 de novembre per justificar l’arranjament en base a la prescripció de l’arquitecte tècnic (això inclou: la valoració tècnica de l’arranjament a realitzar per part dels tècnics de Serveis Socials Municipals i un/a arquitecte tècnic; el projecte d’obra d’arranjament i seguiment de la mateixa per part d’un/a arquitecte tècnic; la mà d’obra per la realització de l’arranjament; i el cost de la totalitat del material). Consulteu les bases.

Un cop validada per l’Ajuntament, aquest procedirà a ingressar mitjançant transferència bancària l’import de la subvenció a l’empresa abans del 31 de desembre.