Sant Pere de Ribes i el consorci de serveis empresarials del Gran Penedès promouen la contractació de joves en empreses

L'acord es tracta d'un conveni de col·laboració en el marc del programa “Fem Ocupació per a joves”

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha signat un conveni amb el Consorci de Serveis Empresarials del Gran Penedès (CSEGP) per a l’adquisició d’experiència professional en empreses dels alumnes del programa “Fem Ocupació per a joves”. L’acord estableix les condicions de col·laboració entre ambdues institucions per a la implementació de l’actuació d’Experiència professional mitjançant contracte laboral del programa, que aquest any atendrà a 20 persones joves desocupades entre 18 i 20 anys. L’alcaldessa del municipi, Abigail Garrido, i el president del CSEGP, Martí Sistané, s’han mostrat molt satisfets de posar major èmfasi en afavorir la inserció laboral de joves.

El Consorci designarà un tutor o tutora d’entre les seves persones treballadores que s’encarregui d’informar, orientar, ensenyar i supervisar al jove en pràctiques sobre com ha de desenvolupar les tasques vinculades al lloc de treball i tindrà assignats com a màxim cinc participants de manera simultània. La durada del contracte serà com a mínim de sis mesos mitjançant qualsevol modalitat contractual que s’ajusti a les condicions del programa, amb jornada laboral a temps complert o parcial, segons els casos, i no inferior al 50% de la jornada ordinària.

Fem Ocupació per a Joves, és una bona oportunitat per formar-se i trobar feina adreçada a joves d’entre 18 i 29 anys, en situació d’atur i prioritàriament amb experiència professional, proporcionant-los, entre altres recursos, la formació necessària per ocupar un determinat lloc de treball. Els beneficiaris són, d’una banda, joves que han de disposar del títol d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), de batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mig i, de l’altra, les empreses, entitats o institucions del sector serveis (preferentment dels àmbits d’atenció al client, comerç, hostaleria i administratiu) ubicades a la comarca del Garraf i l’Alt Penedès disposades a contractar-los.

Els i les joves i empreses que hi estiguin interessades es poden posar en contacte amb l’Ajuntament trucant 93 810 92 10 o bé a través  de l’adreça de correu electrònic ocupacio@santperederibes.cat.  El programa està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i gestionat per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.