Sant Pere de Ribes aprova el Pressupost Municipal per l’any 2020

Serveis socials, educació, habitatge, ocupació, espai públic i medi ambient suposen el 48,61% del total

Imatge dels vots que aprovaren el pressupost. Cedida

El Ple de Corporació celebrat el 26 de novembre va aprovar el pressupost municipal 2020, de 25.844.370 euros, amb els vots favorables del PSC (12) i Ciutadans (1), l’abstenció de Fem Poble (1) i un regidor d’ERC (1), i el vots en contra de Construïm (5) i l’altra regidora d’ERC (1).

La proposta del govern municipal es basa en quatre línies estratègiques per millorar els drets dels veïnes i veïnes de Sant Pere de Ribes encaminades a  millorar la feina, promoure noves oportunitats, treballar per un poble on viure i gaudir i dissenyar el poble del futur. Segons el regidor d’Hisenda, Fran Perona, el pressupost és “especialment sensible a les necessitats socials més bàsiques de les persones”. Com a prioritats destaquen els àmbits de serveis socials, educació i habitatge, suposant el 21,22% del total del pressupost de despesa (gairebé 5 milions i mig d’euros); la lluita contra l’atur i la promoció econòmica i suport a les persones emprenedores, a les que es destina gairebé 1.200.000 euros; i la cura de l’espai públic com a espai de convivència, que suposa en el total del pressupost gairebé el 12% de la despesa (més de 3 milions d’euros). El medi ambient i la gestió de residus, amb l’11% del pressupost, també serà “un dels grans reptes del nostre futur més immediat on implementarem noves mesures en benefici del medi ambient i de la lluita del canvi climàtic amb un compromís cap a la transició energètica”, ha dit Perona. En total, aquest àmbits sumen el 48,61% del pressupost municipal per l’any 2020.

Aquest pressupost es veurà complementat, a més, amb la posterior incorporació de romanents i la confecció del Pla de Reactivació Municipal que ajudarà a mobilitzar els recursos de l’Ajuntament.

La regidora de Construïm, Esther Rodríguez, creu que són “uns pressupostos conservadors” i “no fan un pas endavant en el que són els grans reptes de futur”. Troba a faltar una política més precisa i amb més recursos en gestió de residus, la inversió per Ràdio Ribes, un desplegament efectiu d’Igualtat, més concreció en temes socials i sociosanitaris. I si bé s’apunten “passes discretes” en matèria mediambiental, ha dit, les troba insuficients. Des de les files de Construïm també s’ha criticat noves externalitzacions de serveis i que els  pressupostos participatius acabin servint per portar a terme alguns projectes que, segons creuen, hauria d’impulsar el govern.

Per la seva banda, el portaveu d’ERC, Xavier Pascual, ha retret al govern la “falta d’un model i d’un projecte de municipi”, doncs “no és econòmicament rellevant, socialment igualitari, culturalment destacat i mediambientalment sense projecte encara” i a part de semblar-li massa elevat el capítol 1 destinat a la despesa de personal, troba que la gestió no està optimitzada. Tanmateix  reclama aprofitar l’actiu de l’entorn natural, més mesures mediambientals, més inversió en renovables, millora en la gestió de residus i en la neteja de carrers. També veuria amb bons ulls més despesa cultural.

En el seu torn, el regidor de Fem Poble En Comú Podem, Alejandro Conde, reclama polítiques i més inversió “per acabar amb la desigualtat social”, considerant que la inversió per habitant que es fa és molt inferior a la d’altres municipis. Reclamant una nova llar d’infants a les Roquetes i tira en cara, segons diu, que “els reptes plantejats per ampliar el parc d’habitatges no s’ha complert” així com d’altres aspectes referents a la millora de la mobilitat.

El representant de Ciutadana, Óscar León, ha dit que es tracta, en general, d’un pressupost  de despesa “bastant contingut” i atès que la previsió d’ingressos és similar i només d’un 0,16% més alta que la del 2019 considera que “són uns pressupostos ajustats”. Troba a faltar, no obstant, un impuls a l’àrea comercial de la Vilanoveta i la Rambla del Garraf; un projecte de carril bici entre Sitges i Sant Pere de Ribes per la C-246a; i algun projecte per descongestionar la protectora d’animals mancomunada.

L’alcaldessa, Abigail Garrido, ha explicat que en moltes de les reclamacions que s’han fet “no hi tenim competències” i que les inversions vindran complementades amb la incorporació dels romanents, doncs “tenim en el pressupost un fons de contingència de més de 800.000 euros que es posa obligat per una llei estatal que no podem gastar i que va directament als romanents” i servirà per fer més inversions i plans que vindran posteriorment, ha dit. En termes generals, referint-se al pressupost, “nosaltres treballem des de la responsabilitat i el compromís amb els veïns i les veïnes i l’hem plantejat per cobrir les necessitats bàsiques i creiem que està centrat en les persones i les seves necessitats reals”, ha argumentat l’alcaldessa.

EIX “per millorar els teus drets”

En el desglossament de la previsió de despesa per a l’any vinent, es preveu la consolidació del programa d’habitatge 60/40 de lloguer assequible, un augment econòmic del conveni amb la Fundació Habitat 3 per tal de donar major cobertura a les polítiques adreçades a l’habitatge, així com una línia d’ajuts al lloguer i per a la rehabilitació i accessibilitat d’habitatges adreçats a la gent gran i persones amb mobilitat reduïda, els ajuts a l’arranjament d’habitatges i altres de caire social.

Pel que fa a les polítiques socials es contemplen recursos al SIAD, ajuts d’urgència, de nous projectes, o de serveis d’atenció (380.000 €). El banc d’aliments continua sent un dels pals de paller d’aquets ajuts (170.000 €) i se’n consoliden d’altres relacionats amb llibres i material escolar amb 107.000 €; la concessió de beques d’ajut per matrícules d’universitat o cicles i  ajuts a la mobilitat, per diferents grups de persones (jubilades, discapacitades i estudiants) amb una dotació econòmica global de 45.000 €. Es destinaran, així mateix, diners per poder tenir un integrador/a social a l’institut Xaloc i a l’institut Alexandre Galí de Les Roquetes, per tal que pugui treballar en la integració dels joves en el món educatiu (30.000 €).

La neteja viària, el manteniment de carrers, places, parcs infantils, la jardineria, els desbrossats a les urbanitzacions, les franges de seguretat, els camins, la implantació del pla director verd urbà o la neteja de façanes volen continuar incidint en la millora de l’espai públic i es reflecteixen actuacions encaminades a millorar l’eficiència de la gestió de residus i la seva sostenibilitat.

Quant a seguretat, s’estudiarà la construcció d’una nova comissaria de la policia local i es preveu el desplegament d’un sistema de càmeres de seguretat en espais sensibles del municipi, per tal que l’espai públic sigui un espai de convivència i segur per tothom, on les accions incíviques o els conflictes no tinguin cabuda.

EIX “per millorar la teva feina i per promoure noves oportunitats”

El suport a les persones emprenedores i als nous comerços (110.000 €) a través de les polítiques i accions posades en marxa en les ordenances fiscals, amb bonificacions, i en el pressupost municipal, amb ajuts directes, continuarà sent fonamental per a la generació d’ocupació i la reducció de la taxa d’atur al municipi. El pressupost contempla, a més, una partida inicial per obrir un viver d’empreses a Ribes i la contractació de plans d’ocupació municipals (300.000 €).

Un dels projectes previstos per a la promoció del municipi és l’obertura del centre d’interpretació dels indians(47.000 €) i es vol continuar apostant per la marca de municipi saludable, a través de la posada en marxa d’accions generades a partir del pla de salut municipal.

 EIX “un poble per viure i gaudir”

La col·laboració de l’ajuntament amb les entitats del municipi (culturals, educatives, de cooperació, esportives…), suposaran l’any vinent una aportació que supera els 300.000 euros, facilitant la funció dinamitzadora del teixit associatiu del municipi. A més, les entitats amb patrimoni propi podran accedir als 25.000 euros per a ajuts a arranjaments puntuals en els seus espais.

Eix “el poble del futur”

Amb la participació ciutadana com a bandera, i prenent d’exemple els pressupostos participatius contemplats també en el pressupost 2020, aquest eix se centra en el compromís de treball en la consolidació d’un model basat en l’eficiència energètica i la sostenibilitat. S’introdueixen així, subvencions per a les energies renovables (20.000 €) i per a la col·laboració amb els ADF (8.200 €), així com un nou servei de protecció civil (4.000 €). S’aposta igualment per desenvolupar accions en el marc de l’atenció a la persona migrada i/o estrangera; els serveis que treballen per a la igualtat de gènere, el feminisme o LGTBI; i polítiques de cooperació i solidaritat.